21.3 C
Pristina
Saturday, July 13, 2024

Si duhet të sillet familja me një djalë të pabindur?

Më të lexuarat

Pyetja:

Si duhet trajtuar një djalë që është i pabindur ndaj prindërve të tij? Si duhet të sillen me djalin që kërcënon se do të vrasë nënën dhe sfidon prindërit e tij dhe e akuzon motrën për shthurje dhe zina, shkakton skandal në familjen e tij dhe gjithmonë debaton me mysafirët, i shan dhe i kërcënon?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Prindërit duhet t’u japin fëmijëve të tyre një edukim të mirë dhe të kujdesen për ta, në mënyrë që ata të jenë në gjendje të mirë si në çështjet fetare ashtu edhe në atë të kësaj bote.

Nëse një fëmijë rritet i pabindur dhe rebel, atëherë prindërit duhet të bëjnë më shumë dhe të përpiqen më shumë për ta udhëhequr dhe për ta bërë të drejtë, duke e kujtuar dhe këshilluar, duke treguar durim ndaj tij, duke u lutur për të, duke zgjedhur miq të mirë për të dhe duke zgjedhur të drejtët, të njohurit që mund ta vizitojnë, dhe ta këshillojnë dhe miqësohen me të.

Vëllezërit, miqtë dhe fqinjët e tij duhet t’i ndihmojnë prindërit për këtë sa të munden.

Por nëse djali bëhet më i keq dhe shtohet e keqja dhe telashet që i shkakton, siç është përmendur në pyetje, dhe këshilla dhe disiplina nuk kanë sukses me të, atëherë është e detyrueshme të denoncohet e keqja e tij me të gjitha mjetet e mundshme, duke e kërcënuar se do ta godasë ose në fakt duke e goditur atë, ose duke kërkuar ndihmën e burrave të tjerë të familjes kundër tij, ose duke e çuar çështjen tek autoritetet, nëse nuk është e mundur të ndalohet e keqja e tij me ndonjë nga mjetet e tjera të përmendura. E keqja e tij nuk duhet të merret lehtë ose të anashkalohet; përkundrazi duhet të ndërpritet para se të shkojë më tej dhe të shkaktojë dëm më të madh.

Pra, para së gjithash ata duhet të ndjekin hapat e përmendur më lart të ofrimit të këshillave dhe udhëzimeve, përkujtimit të Allahut, rrënjosjes së shpresës dhe frikës; duke i treguar për të drejtat që kanë mbi të prindërit, motra dhe të ftuarit e tij; duke i thënë se kryerja e kësaj të keqe do ta bëjë atë të urrejë familjen, fqinjët dhe njerëzit përreth tij, dhe ata duhet të vazhdojnë me të në këtë, duke qenë të butë dhe të durueshëm, dhe duke përdorur urtësi dhe predikim të bukur.

Vëllezërit e tij duhet të përpiqen shumë në këtë drejtim dhe të përdorin urtësinë dhe durimin me të, duke e këshilluar me butësi dhe të mos jenë të ashpër ndaj tij në të folur.

Por nëse ai vazhdon në atë që po bën, duke i shkëputur lidhjet me prindërit dhe vëllezërit e motrat e tij dhe duke iu shmangur atyre, atëherë ata nuk duhet të flasin me të dhe të mos komunikojnë me të, me shpresën se Allahu do ta drejtojë atë dhe ata duhet të vazhdoni t’i luteni Atij që ta udhëzojë.

Por nëse ai nuk kthehet në vete dhe vazhdon në rrugët e tij të mbrapshta, atëherë duhet ta raportojnë tek autoritetet përkatëse dhe forcat e sigurisë që mund ta ndalojnë të bëjë keq dhe ta pengojnë nga ajo që bën.

Ai nuk duhet të lihet të vazhdojë në këtë shkelje, për shkak të ashpërsisë së të keqes së tij dhe dëmit që mund t’i bëjë familjes së tij dhe njerëzve përreth tij.

Mbi të gjitha, prindërit dhe anëtarët e familjes së tij duhet t’i drejtohen Allahut, sepse shumica e fatkeqësive të tilla vijnë për shkak të mëkateve që sjellin të këqija dhe prishje në familje. Ibn el-Haxh (Allahu e mëshiroftë) ka thënë, kur flet për çështje që janë në kundërshtim me mësimet islame që mund të bëhen nga njëri ose të dy bashkëshortët:

Padyshim që pajtimi mes këtyre bashkëshortëve është shumë i rrallë, madje edhe nëse ka harmoni mes tyre, nuk është pa sëmundje, dhe nëse ndodh që ata të kenë një fëmijë, ai ka shumë të ngjarë të rritet i pabindur dhe duke bërë të gjitha llojet e gjërave të papërshtatshme, dhe E gjithë kjo është rezultat i mospërfilljes së detyrimeve të tyre ndaj Allahut të Lartësuar. [1]

Dhe Allahu e di më së miri.

islamqa.info

————-

[1] el-Madkhal (2/170)

 

Burimi

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit