2.7 C
Pristina
Tuesday, October 26, 2021
- Advertisement -spot_img

RUBRIKA

Hadithi islam

Nijeti eshte i vazhdueshem

Aishja (Allahu qoftë e kënaqur me të) transmeton, se profeti (a.s) ka thënë: “Pas çlirimit të Mekes nuk ka më emigrim (hixhret). Ndërsa lufta...

Shperblimi varet nga nijeti

Shperblimi varet nga nijeti

E jotja është ajo çka ke pasur për nijet

Hadithi i Pestë Transmetohet nga Ebu Jezid Ma’n ibn Jezid ibn Ahnes (r.a), babai dhe gjy­shi i të cilit kanë qenë as-habë, se ka thënë:...

Njeriu shperblehet per çdo veper, sado e vogel qofte

Sa’d ibnu ebil Uekas, një prej 10 personave të përgëzuar me xhenet thotë: “Në vitin e haxhit të lamtumirës, profeti (a.s) erdhi tek unë...

Zoti shikon zemrat tuaja

By: ardhmeriaonline Ebu Hurejra transmeton nga profeti (a.s.) se ai ka thënë: Jetëshkrimi i transmetuesit të hadithit: Abdurrahman Sahr Ed-Deusi është emri i vërtetë i...

Vrasesi dhe i vrari ne zjarr

By: ardhmeriaonline Nga Ebi Bekre Nufeji ibn Harith Eth-Thekafi transmetohet se profeti a.s. ka thënë: “Kur dy myslimanë ndeshen me shpata me njëri-tjetrin edhe vrasësi...

Ne rruge te Zotit

By: ardhmeriaonline Transmetohet nga Ebu Musa Abdullah ibn Kajs Eshariu r.a. që thotë: “E kanë pyetur të Dërguarin e Allahut a.s. për njeriun që lufton...

Nijeti në agjërim

Hafsa, nëna e besimtareve, transmeton se profeti (a.s) ka thënë: “Ai i cili nuk bën nijet për të agjëruar përpara agimit, atëherë nuk ka...

Vlerat e agjërimit

Ebu Hurejre (r.a) transmeton, se profeti (a.s) ka thënë: “Çdo vepër e mirë që kryen i biri i Ademit shumëfishohet nga dhjetëfish deri në...

Specifikat e muajit të Ramazanit

Ebu Hurjere (r.a) transmeton, se profeti (a.s) ka thënë: “Kur vjen muaji i Ramazanit hapen portat e Xhenetit, mbyllen portat e Xhehenemit dhe shejtanët...

Të fundit