-4.5 C
Pristina
Tuesday, February 7, 2023
- Advertisement -spot_img

RUBRIKA

Ekonomi Islame

Myftiu Muhamed Tekij Uthmani: për shkak të natyrës spekulative kriptovalutat duken të palejushme

Fetua për kriptovalutat ngadijetari kryesor bashkohor i financave islame, Myfti Muhamed Tekij Uthmanit."Për momentin nuk jemi të kënaqur me të (tregtimin me kriptovaluta dhe...

Parimet e politikës tatimore në një shtet Islam

Parimet e përgjithshme të politikës tatimore në një shtet islam do të nxirren në bazë të përkufizimit të mësipërm të shtetit islam, prioriteteve të...

Objektivat/qëllimet e Sheriatit dhe lidhshmëria e tyre me sferën financiare

  Objektivat kryesorë të Sheriatit janë që të sigurojnë mirësi për njerëzit dhe mbrojtjen e tyre nga korrupsioni dhe e keqja, që jeta e njerëzve...

Karakteristikat e bankimit islam

  Karakteristikë bazë e bankimit islam është besimi në prezencën Hyjnore, e cila është shtytje kryesore për futjen e etikës në aktivitetet ekonomike. Myslimanët besojnë...

Kamata është prej mëkateve më të mëdha, e cila është e ndaluar me Kuran dhe Sunet

Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut xhele shanuhu. Salavatet qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin salallahu alejhi ue selem, mbi familjen e...

Durimin e mësova nga një fëmijë i vogël!

Fudejl bin Ijad (Allahu e mëshiroftë) thotë: Durimin e mësova nga një fëmijë i vogël! ▪️Një ditë shkova në xhami dhe pashë një grua...

NIVELET E LIDERSHIPIT – Prof. Dr. Hfz. Hajredin HOXHA

  Njerëzit dallojnë mes vete sipas dijes, pasurisë, mendimit, pozitës, profesionit, fuqisë fizike, etj. Sekreti i këtij dallimi fshihet në këtë urtësi: të qenit i...

KOMPONENTËT E LIDERSHIPIT – Prof. Dr. Hfz. Hajredin HOXHA

  Si çdo shkencë apo art që ka detajet dhe komponentët përbërës ku mbështet, edhe lidershipi ka veçoritë themelore prej të cilëve formohet dhe vepron....

LIDERSHIPI VIZIONAR DHE KARIZMATIK – Prof. Dr. Hfz. Hajredin HOXHA

  Lidershipi vizionar Ky lloj lidershipi shquhet për aftësinë për të mbjellë dhe përçuar vizionin e vërtetë dhe të drejtë të së ardhmes së organizatës, e...

LIDERSHIPI TRANSAKSIONAL DHE TRANSFORMUES – Prof. Dr. Hfz. Hajredin HOXHA

  Ky lloj lidershipi është i ndërtuar mbi raportet materiale ndërmjet menaxherit dhe punëtorëve, respektivisht shpërblimeve për suksese dhe ndëshkimeve për dështim apo mos kryerje...

Të fundit