10.8 C
Pristina
Sunday, February 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Përkthim

DHIKRI KUR KEMI NGACMIME NGA SHEJTANI NË NAMAZ DHE GJATË LEXIMIT TË KURANIT

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ. E’ũdhu bil-lãhi minesh-shejṭãnirr-rraxhĩm. (I mbështetem Allahut të më mbrojë nga shejtani i mallkuar). Pasi themi këtë lutje, pështyjmë tri herë në të...

DUAJA KUR NA VËSHTIRËSOHEN ÇËSHTJET

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا. All-llãhumme lã sehle il-lã mã xhe’altehu sehlen, we Ente texh’alul ḥazne idhã...

Pyetje nga një motër muslimane! – Ndonjëherë e vonoj namazin dhe nuk e fali në vaktin e duhur…

Pyetje nga një motër muslimane! Pyetja: Ndonjëherë e vonoj namazin dhe nuk e fali në vaktin e duhur, jo për shkak të neglizhencës, por për shkak...

Besimi mbi dënimin dhe shpërblimin në varr!

Dënimi dhe shpërblimi në varr Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut xhele shanuhu. Salavatet qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin salallahu alejhi ue...

KUSH LARGOHET PREJ SUNNET- IT TIM, NUK ËSHTË PREJ MEJE

Ekstremizmi dhe thellimi i tepërt në disa adhurime fetare, duke e privuar njeriu trupin e tij nga ajo që e meriton, siç është pushimi...

Vlera e dëgjimit dhe përsëritjes se Ezanit!

Shejh Ibën Baz, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: Nuk e lë përsëritjen e Ezanit veç ai që është i privuar (nga mirësia), madje përsëritja e...

Lutja dhe besimtari – Disa kuptime mbi lutjen

Lutja dhe besimtari ▪️Lutja apo duaja përmban disa domethënie të cilat i pëlqen Allahu Zoti i botëve, si:– Lutja është madhërim për Allahun dhe pohim...

LUTJA PËR SHLYERJEN E BORXHEVE

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكِ عَمَّنْ سِوَاكَ. All-llãhumme ikfinĩ bi ḥalãlike ‘an ḥarãmike, we eġninĩ bi faḍlike ‘am-men siwãke. (O Allah, më ruaj me...

Porosia për të ngrënë hallall!

▪️Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem thotë: «Allahu i ka porositur besimtarët siç i ka porositur profetët dhe ka thënë: “O ju të dërguar! Hani prej...

Dhikri pas namazit – Pyetje dhe përgjigje nga feja islame

Prej traditës profetike është që kur të jep njeriu selam pas namazeve, ta bën dhikrin dhe ky dhikr është dy llojesh: Lloji i parë: Dhikri...

Latest news