21.3 C
Pristina
Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

RUBRIKA

Produktivitet

Këshëllë e vyer për atë që kërkon bereqet në kohën e tij!

Si të shtosh bereqetin në kohën tënde Këshëllë e vyer për atë që kërkon bereqet në kohën e tij! Ka thënë dikush prej Selefëve: “Sa më...

Përfitimet që sjell puna në grup në vend pune

Kur përmendet puna në grup, zakonisht mendojmë për një grup njerëzish që punojnë në mënyrë efikase drejt një qëllimi të përbashkët. Vetë termi nuk...

PENGESAT NË KËRKIMIN E DITURISË (Pjesa II) – Hoxhë Muhamed Broja

Siç kemi përmendur më herët, prej gjërave që e cenojnë sinqeritetin në kërkimin e diturisë është dashuria për famë dhe pozitë:¹Shatibiu, Allahu e mëshiroftë,...

PENGESAT NË KËRKIMIN E DITURISË (1) – Dr. Muhamed Broja

Kur dikush dëshiron të hyjë në ndonjë tregti, zakonisht pyet njerëzit me përvojë që i kanë paraprirë në këtë rrugë se cilat janë të...

ÇDO I RI ËSHTË I AFTË TË REALIZOJË NDONJË PROJEKT

Gati çdo mysliman dallohet në ndonjë pikë dhe shquhet në ndonjë fushë të shpikjes, kështu që ato duhet patjetër të shfaqen që myslimanët të...

Lufta për ndryshim është proces pa fund – Justinian Topulli

Kush mendon se betejat për ndryshim marrin fund me largimin e disave dhe ardhjen e disave të tjerë, nuk ka kuptuar asgjë nga feja...

Cili është projekti yt i jetës?

Projekti i dijetarit të madh Muhamed Nasiruddin Albanit ishte "Afrimi i sunnetit pranë duarve të Ummetit", ai ia kushtoi jetën këtij projekti, ia kushtoi...

Ata të cilët i ruajnë amanetet dhe premtimet e tyre

Allahu thotë në Kuran: “Dhe ata të cilët i ruajnë amanetet dhe premtimet e tyre.” I njejtë si ky ajet, është edhe ajeti 32, në...

Të fundit