21.2 C
Pristina
Tuesday, July 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Thirrja për të mirë dhe ndalimi nga e keqja

A është ky një argument për ata që lejojnë dashurinë midis një mashkulli dhe një femre?

Pyetje: I nderuar Shejh! Ka një hadith të Pejgamberit – paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të – që thotë: “Martesa është më e mirë...

A lejohet t’i ndihmosh vëllait të paguajë kredinë pasi është penduar që e ka marrë dhe i është ngushtuar shumë gjendja financiare?

BismilahNë lidhje me këtë çështje, dijetarët kanë folur gjerësisht në librat e fikhut.Posaçërisht tek tema ku trajtohen kategoritë e zekatit, pra atyre që e...

Çfarë duhet të bëjë një besimtar për t’u përgatitur për ahiret?

Përgatitja për ahiret Ibën Rexhebi, Allahu e mëshiroftë ka thënë: Fatkeqësia më e madhe që e godet robin në këtë botë është vdekja. E ajo që...

A është e lejuar biseda me të vdekurit gjatë vizitës së varreve?

PyetjeA është të flasësh me të vdekurin haram apo edhe shirk, nuk kam për qëllim t’i lutesh apo të kërkosh ndihmë nga ta, por...

Babai im, bën shumë mëkate dhe nuk i pranon këshillat e mia; çfarë të bëj me të?

Pyetësja: “Babai im, bën shumë mëkate dhe nuk i pranon këshillat e mia; çfarë të bëj me të?” Përgjigje: “E lusim Allahun që ta udhëzoj...

A lejohet me uru vitin e ri hixhri?

Pyetje: Mesuse sot eshte viti i ri i hixhrit a lejohet me ia uru ndokujt? Përgjigje nga Adelina Kuçana: Falënderimi i takon Allahut, Zotit Të...

Kur pasionet bëhen idhull dhe Zot?

Fjala ‘’i adhuruar’’ (idhull, zot) është përdorur edhe për pasionin që ndiqet nga njeriu. Allahu i Madhëruar ka thënë: ‘’A e ke parë atë i...

Cili është ilaçi për sëmundjen e imoralitetit?

Shërimi i vetes dhe pastrimi i zemrës prej sëmundjes së imoralitetit arrihet përmes disa hapave: –Ruajtja e shikimit. Shikimi është shkëndija e parë që ndezë...

A është përdorimi i bioenergjisë i lejuar në Islam apo është vetëm një mit dhe besëtytni pa bazë?

Pyetje: A është Bioenergia e lejuar? Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botërave.Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të Dërguarin e Tij. -Bioenergjia është...

Është një grua e sëmurë, merr tejemum në jastëk dhe nuk i mbulon flokët. Çfarë gjykimi ka namazi i saj në këtë gjendje?

Namazi i të sëmurit! Pyetja: Është një grua e sëmurë, merr tejemum në jastëk dhe nuk i mbulon flokët. Çfarë gjykimi ka namazi i saj në...

Të fundit