6.4 C
Pristina
Friday, April 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Thirrja për të mirë dhe ndalimi nga e keqja

A lejohet të thuhet: “Allahu ia lehtësoftë dënimin e varrit”, për një të vdekur…?

A lejohet të thuhet: “Allahu ia lehtësoftë dënimin e varrit”, për një të vdekur duke qenë se ai ka vdekur para disa vitesh? Nuk lejohet...

Sadekatul zharije (lëmosha rrjedhëse), a konsiderohet vetëm ajo që njeriu e ka bërë gjatë jetës së tij, apo edhe ajo që familja e tij...

Përgjigje: Ajo që duket nga hadithi: “…përveç sadakatul xharije…”, ka për qëllim atë që e ka bërë i vdekuri gjatë jetës së tij, e...

Po nëse nuk e agjëroj muajin e Ramazanit?

Po nëse nuk e agjëroj muajin e Ramazanit? Të mos e agjërosh muajin e Ramazanit pa pasur ndonjë arsye e cila të pengon nga agjërimi,...

Të udhëtosh për t’iu shmangur agjërimit?

Pyetje: Cili është vendimi për udhëtimin gjatë Ramazanit për të shmangur agjërimin? Përgjigje:Falënderimi i takon Allahut. Shejh Ibn Uthejmini u pyet: Cili është vendimi për udhëtimin...

Gjykimi i shkuarjes me vonesë në punë dhe dalja para kohes prej saj

Gjykimi i shkuarjes me vonesë në punë dhe dalja para kohes prej saj Shejh Muhamed ibën Salih elUthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Ashtu siç nuk...

Kujdes nga mëkatet që i bën fshehtas, sepse ato të shkatërrojnë!

Allahu i Lartësuar thotë: “…që Allahu ta njohë atë që i frikësohet Atij, kur askush nuk e sheh.” (El-Maide, 94). Në këtë kuptim, njëri nga...

A lejohet të mosagjërojë muslimani, nëse ai ka për të hyrë në provime?

Pyetje: A lejohet të mosagjërojë muslimani, nëse ai ka për të hyrë në provime? Komisioni i përhershëm i fetvave, thotë: “Provimet në fakultete apo në...

Pse është haram agjërimi për gratë me menstruacione?

Do të doja të di arsyen pse gratë me menstruacione nuk agjërojnë edhe pse agjërimi nuk ka të bëjë me papastërtinë. Falënderimi i takon Allahut. Së...

Çfarë kuptojmë me “Kuptimi (fikhu) në fe”?

•°Fikhu (të kuptuarit) i fesë°• Muauije bin Ebi Sufjan, Allahu qoftë i kënaqur me të, thotë: “E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (alejhi salatu...

Shtatë hapa, të cilët ta mundësojnë të përfitosh nga Ramazani

Shtatë hapa, të cilët ta mundësojnë të përfitosh nga Ramazani 1. Të jesh i vetëdijshëm për rëndësinë e këtij sezoni. Vazhdimisht sille ndërmend se para vetes...

Të fundit