9.1 C
Pristina
Wednesday, February 21, 2024
- Advertisement -spot_img

RUBRIKA

Enciklopedi

Porosia për të ngrënë hallall!

▪️Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem thotë: «Allahu i ka porositur besimtarët siç i ka porositur profetët dhe ka thënë: “O ju të dërguar! Hani prej...

Shejh Abdulaziz bin Bazi ndërmjetëson për lirimin e Nexhmedin Erbakan

Shejh Abdulaziz bin Baz (ish myfti i Saudisë) ndërmjetëson për lirimin e Nexhmedin Erbakan (Allahu i mëshiroftë). Shejh Abdullah bin Ku'ud një ndër anëtarët e...

Dhikri pas namazit – Pyetje dhe përgjigje nga feja islame

Prej traditës profetike është që kur të jep njeriu selam pas namazeve, ta bën dhikrin dhe ky dhikr është dy llojesh: Lloji i parë: Dhikri...

Betime të ndaluara – Shumë njerëz gabojnë ketu!

Betime të ndaluara ▪️Prej betimeve të shpeshta dhe të ndaluara janë betimet në gjëra të shtrenjta si:1- Betimet në: bukë, kripë, ujë etj të cilat...

A është patjetër që hytba të thuhet në gjuhën arabe

Pyetësi: Pasi që hytba e xhumasë nuk është pjesë përbërëse e namazit, a është patjetër që ajo të thuhet në gjuhën arabe? Dr. Naik: Përveç...

A mundet jomyslimani ta falë namazin?

Pyetësi: A mundet jomyslimani ta falë namazin? Dr. Naik: Nëse vërtet dëshiron të marrë pjesë në faljen e namazit, ai duhet të besojë në Allahun....

Qëndrimi i islamit lidhur me veshjen e rrobave në të cilat ka kryqe

PYETJA: I nderuari hoxhë! Kohën e fundit janë paraqitur rroba me kryqe të formave të ndryshme, pra cili është qëndrimi i islamit lidhur me veshjen...

DHIKRI KUR VUAJMË NGA NGACMIMI I DYSHIMIT NË BESIM

T’i lutemi Allahut për mbrojtje, duke thënë: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ. E’ũdhu bil-lãhi minesh-shejṭãnirr-rraxhĩm. (I mbështetem Allahut të më mbrojë nga shejtani i mallkuar). Të heqim vëmendjen...

Të fundit