28.9 C
Pristina
Thursday, September 21, 2023

Ajo e do çmendurisht burrin e saj dhe po kërkon një zgjidhje

Më të lexuarat

Pyetja:

Unë e dua burrin tim çmendurisht dhe ai është krejtësisht i lumtur me mua. Kur ai u largua për punë dhe unë prisja t’i bashkohesha, fillova të më mungonte dhe nuk mund të pushoja derisa të më fliste. Ndonëse i kryej detyrat e mia fetare, ndiej se diçka mungon kur ai nuk është këtu. Çfarë më këshilloni të bëj që të bëj durim derisa ta shoh atë?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Është e mrekullueshme të shohësh shtëpi muslimane të mbushura me dashuri dhe dhembshuri. Kur e shohim atë dashuri dhe dhembshuri në veçanti mes bashkëshortëve, gëzohemi shumë për këtë, sepse ajo dashuri dhe dhembshuri do të ndikojë mirë tek familjarët. Një nga shenjat më të mëdha të Allahut është se Ai e krijoi gruan nga burri dhe është shenjë e urtësisë së Tij që e krijoi gruan që të jetë rrugë rehatie dhe qetësie për burrin. Allahu i Lartësuar ka përmendur se sa i përket Ademit dhe Havasë dhe të gjithë njerëzve në përgjithësi, siç thotë Ai: “Është Ai që ju krijoi nga një njeri i vetëm (Ademi), prej të cilit krijoi edhe bashkëshorten e tij (Havanë), që të gjente qetësi tek ajo.” (Araf: 189)

Kjo ka të bëjë me Adamin dhe Evën. Në lidhje me njerëzimin në përgjithësi, Allahu i Lartësuar thotë: “Dhe një prej shenjave të Tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortet tuaja, që të qetësoheni pranë tyre…” (Rum: 21)

Dhe Allahu i Lartësuar krijoi dashuri dhe dhembshuri ndërmjet bashkëshortëve, siç thotë në fund të ajetit nga sureja Rum të cituar më lart: “..duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtetë, në këtë ka shenja, për njerëzit që mendojnë.” (Rum: 21)

Esh-Shenkiti (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Allahu i Lartësuar thotë: “… prej të cilit krijoi edhe bashkëshorten e tij (Havanë), që të gjente qetësi tek ajo.” (Araf: 189). Në këtë ajet shohim se Allahu e krijoi Havanë nga Ademi që ai të shijonte kënaqësinë e të jetuarit me të, d.m.th., të gjente rehati tek ajo. Diku tjetër Allahu tha se Ai krijoi bashkëshortet e pasardhësve të Ademit po ashtu. Ky është ajeti në të cilin Allahu thotë: “Dhe një prej shenjave të Tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortet tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë.” (Rum: 21). [1]

Ibn Kethiri (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Nuk ka dashuri mes dy shpirtrave më të madh se ajo që ekziston mes bashkëshortëve.” [2]

Por nuk nënkuptojmë se dashuria duhet të jetë “marrëzisht” apo “e çmendur” siç thonë njerëzit. Përkundrazi, duhet të jetë e moderuar dhe e përshtatshme. Zejd ibn Eslem ka transmetuar se babai i tij ka thënë: “Omer ibnul Hattabi më tha: “O Eslem, mos lejo që dashuria jote (për askënd) të jetë e ngulët dhe mos lejo që urrejtja jote (për askënd) të jetë shkatërruese.”

I thashë: “Si është kështu?”

Ai tha: “Kur dashuroni, mos shkoni në një nivel të obsesionit siç bën fëmija me atë që do, dhe kur urren, mos urreni në atë mënyrë që të dëshironi që kundërshtari juaj të shkatërrohet dhe të dënohet.”” [3]

Halifja e drejtë (Umer ibn al-Hattab) e dha këtë këshillë sepse obsesioni në dashuri (të dashuruarit çmendurisht) ka efekte negative tek ai që do dhe ai që është i dashur. Efektet e saj tek ai që dashuron janë:

(a) Mendimet e tij janë të përqendruara tek i dashuri i tij, gjë që i shkakton ankth dhe tension, dhe ky shpërqendrim e bën atë të humbasë kohë dhe të çon në sëmundje mendore dhe fizike

(b) Një tjetër nga pasojat e të dashuruarit çmendurisht është se e bën atë që dashuron të mbyllë sytë ndaj çdo mangësie në kryerjen e detyrave nga i dashuri i tij dhe ndaj kryerjes së ndonjë vepre haram. Dhe nëse i dashuri i tij i kërkon atij që të bashkohet me të në veprimet e tij, atëherë dashuria e tij e çmendur do ta shtyjë atë ta bëjë këtë.

(c) Një tjetër nga efektet negative të kësaj dashurie është se ajo dominon zemrën e tij në atë mënyrë që nuk ka vend për dashurinë ndaj Allahut dhe të Dërguarit të Tij, që është mjeti i shpëtimit të tij, e lëre më dashuri për dikë tjetër si p.sh. familja dhe fëmijët

(d) Një tjetër nga efektet negative është se ai që është marrëzisht i dashuruar nuk mund të përballojë mungesën ose sëmundjen e të dashurit të tij, e lëre më vdekjen e tij!

Efektet negative të dashurisë së çmendur tek ai që dashurohet përfshijnë si më poshtë:

(a) Ai mund të vuajë tension për shkak të këmbënguljes së të dashurit për ta parë atë dhe për t’u ulur me të, gjë që mund të çojë në neglizhimin e punës së tij ose në dështimin në detyrat në të cilat duhet të përqendrojë mendjen dhe zemrën e tij, të tilla si kërkimi i njohurive të dobishme dhe kryerja e veprave të mira.

(b) Një tjetër nga efektet negative që mund të ketë tek ai është se ai kurrë nuk do ta gjejë këtë dashnor duke i ofruar këshilla të sinqerta; përkundrazi do të mbyllë sytë para gabimeve dhe të metave të tij. Siç thuhet, dashuria për një gjë të bën të verbër dhe të shurdhër!

(c) Një tjetër nga efektet negative të tij është se nëse ai i përgjigjet atij që e do, ai do të humbasë kohën e tij me të, dhe nëse nuk e bën, ai do t’i shkaktojë atij ankth, gjë që mund ta bëjë atë ta urrejë në fund.

Shejhul Islam Ibn Tejmije (Allahu e mëshiroftë) ka thënë:

“Nëse zemra e një burri është e lidhur me një grua, edhe nëse ajo është e lejuar për të, ai do të mbetet rob i saj dhe ajo do të mund ta kontrollojë atë sipas dëshirës. Nga pamja e jashtme ai do të duket si zotëria i saj sepse është burri i saj, por në të vërtetë ai është robi dhe skllavi i saj, veçanërisht nëse ajo e kupton nevojën e tij për të dhe dashurinë e tij për të dhe se ai nuk mund të gjejë alternativë për të. Në atë rast ajo do të ketë kontroll mbi të si një zotëri i padrejtë, dominues mbi skllavin e tij të dobët që nuk mund të çlirohet prej tij, ose edhe më keq! Sepse robëria e zemrës është më e keqe se robërimi fizik dhe robërimi i zemrës është më i keq se robërimi i trupit. Atij, trupi i të cilit është i robëruar, nuk do t’i interesojë nëse zemra e tij është e lirë dhe e qetë; përkundrazi ai mund të jetë në gjendje të gjejë larg lirisë. Por nëse zemra që e ka nën kontroll trupin është e robëruar dhe e magjepsur me diçka tjetër përveç Allahut, atëherë ky është poshtërim i vërtetë, lloji më i keq i robërimit dhe robërimit të asaj që e robëroi zemrën. … Liria e vërtetë është liria e zemrës dhe skllavëria e vërtetë është skllavëri e zemrës, ashtu si pasuria e vërtetë është pasuri e shpirtit. Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Pasuria është të mos kesh pasuri të madhe të grumbulluar; më tepër pasuria është pasuri e shpirtit.” Kjo vlen nëse ajo që ka rrëmbyer zemrën e tij është diçka e lejuar; sa i përket atij që e ka robëruar zemrën nga diçka haram, si për shembull një grua apo djalë, kjo është dhimbje dhe vuajtje nga e cila nuk ka rrugëdalje, dhe këta janë njerëzit që vuajtjet do të jenë më të rëndat dhe shpërblimi i tyre do të jetë më i vogli. , sepse nëse zemra e njeriut është e përkushtuar ndaj diçkaje dhe mbetet e lidhur dhe robëruar pas saj, atëherë kjo do t’i shkaktojë atij të gjitha llojet e të këqijave dhe korrupsionit që nuk mund të numërohen veçse nga Zoti i njerëzimit, edhe nëse ai arrin të shmangë kryerjen e veprës më të madhe të imoralitetit.” [4]

Ne jemi shumë të lumtur të dëgjojmë për nderimin tuaj të burrit tuaj dhe për dashurinë tuaj për të, por do të ishim edhe më të lumtur nëse do ta bënit dashurinë tuaj për të, të arsyeshme. Duhet të kuptoni se të shqetësoni burrin tuaj, t’i telefononi gjithmonë ose të këmbëngulni që ai të qëndrojë në shtëpi ose të mos ndërmarrë një udhëtim të caktuar, të gjitha këto do t’i shkaktojnë stres dhe do ta vështirësojnë atë që të vazhdojë me detyra të ndryshme në jetë. Ne dëshirojmë që në shtëpinë tuaj të ketë një atmosferë të shëndetshme dashurie që mund të ndihmojë familjen dhe fëmijët e ardhshëm, inshaAllah, të arrijnë qëllime të larta dhe të përpiqen të mbështesin fenë e Tij dhe të jenë ndihmë për robërit e Tij të drejtë.

Ajo që ju këshillojmë gjithashtu të bëni është:

(a) Përmbushni detyrat fetare që kërkohen nga ju dhe bëni edhe ibadete nafile.

(b) Lexoni rregullisht edhkarin e mëngjesit dhe të mbrëmjes

(c) Kërkoni njohuri duke lexuar ose dëgjuar

(d) Thirrni tek Allahu gratë nga fqinjët dhe të afërmit tuaj

(e) Përpiquni të keni dashuri sheriatike në zemrën tuaj ndaj Allahut dhe të Dërguarit të Tij ﷺ duke i zbatuar urdhrat, duke respektuar ndalesat, duke e dashur fenë e Allahut, duke e mbrojtur atë dhe duke e përhapur atë në mesin e njerëzve, dhe duke pasur dashuri të natyrshme ndaj prindërve dhe fëmijëve tuaj.

E gjithë kjo do t’i japë një kuptim jetës suaj që është më sublim sesa t’ia kushtoni jetën vetëm burrit tuaj dhe ta doni vetëm atë.

Lusim Allahun e Lartësuar që t’ju ndihmojë të bëni atë që e do dhe që e kënaq Atë, t’ju bëjë të qëndrueshme dashurinë dhe dhembshurinë mes jush dhe t’ju bekojë me pasardhës të drejtë.

Dhe Allahu është burimi i forcës.

islamqa.info

—————–

[1] Adua el-Bejan, 2/304, 305

[2] Tefsir Ibn Kethir, 3/525

[3] Transmetuar nga Abd er-Razzaak në el-Musannaf, 20269; isnadi i tij është sahih.

[4] Mexhmu el-Fataua, 10/185-186

Burimi

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit