21.3 C
Pristina
Saturday, June 22, 2024

Gratë që vëjnë parfum kur shkojnë në xhami

Më të lexuarat

Pyetja:

Ne kemi vërejtur në namazet e teravive se disa gra vinin në xhami me parfum që ka një aromë aq të fortë sa që burrat mund ta nuhasin atë nëse ecin pas ose pranë tyre. Disa gra u përpoqën t’i këshillonin, por ato thanë se mbanin parfum kur vinin në xhami nga respekti për xhaminë. Cili është vendimi për këtë?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Pika e referencës për vendimet islame duhet të jenë tekstet e Kur’anit dhe Sunetit, jo mendimi, disponimi, dëshira ose idetë e dikujt për atë që është e bukur. Në lidhje me këtë çështje janë transmetuar shumë njoftime të cilat e ndalojnë rreptësisht këtë (gratë të mbajnë parfum kur dalin jashtë). Këto transmetime përfshijnë hadithe sahih, në të cilat Profeti ﷺ i ndaloi gratë të mbajnë parfum kur dalin nga shtëpitë e tyre:

  1. Ebu Musa el-Esh’ari ka thënë: I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Çdo grua që vë parfum pastaj kalon pranë njerëzve që të nuhasin aromën e saj, është shkelëse bashkëshortore”.
  2. Zejneb el-Thakafije transmeton se Profeti ﷺ ka thënë: “Nëse ndonjëra prej jush (gratë) del në xhami, le të mos prekë asnjë parfum”. 
  3. Ebu Hurejra ka thënë: I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Çdo grua që e ka aromatizuar veten me bakhur (temjan), të mos marrë pjesë në namazin e jacisë me ne”.
  4. Musa ibn Jasar tha se një grua kaloi pranë Ebu Hurejres dhe aroma e saj ishte e fortë. Ai tha: “O robëreshë e el-Xhabarit, a po shkon në xhami?” Ajo tha: “Po,” tha Ai, “Dhe a ke vënë parfum për këtë?” Ajo tha po.” Ai tha: “Kthehu dhe lahu, sepse e kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut ﷺ duke thënë: “Nëse një grua del në xhami dhe aroma e saj është e madhe, Allahu nuk do t’ia pranojë asnjë namaz derisa ajo të shkojë në shtëpi dhe të lahet.”

Arsyeja e këtij ndalimi është mjaft e qartë, që është se aroma e grave mund të shkaktojë provokim të panevojshëm të dëshirave. Dijetarët gjithashtu përfshinin gjëra të tjera nën këtë titull të gjërave që duhen shmangur nga gratë që duan të shkojnë në xhami, si rrobat e bukura, stolitë që duken, stolitë e tepërta dhe përzierja me burrat.

Ibn Dakik el-Idi ka thënë:

Kjo tregon se është e ndaluar për një grua që dëshiron të shkojë në xhami të mbajë parfum, sepse kjo shkakton provokimin e dëshirave të burrave.

Kjo është transmetuar nga el-Menaavi në Fajd el-Kader, në komentin e hadithit të parë të Ebu Hurejres të cituar më lart.

Duke i shqyrtuar të gjitha këto dëshmi sahih, nuk mund të ketë vend për debat apo argument. Gratë muslimane duhet të kuptojnë seriozitetin e çështjes dhe mëkatin e përfshirë në kundërshtimin e këtij vendimi sheriatik. Ata duhet të kujtojnë se po dalin për të kërkuar shpërblim, jo për të rënë në mëkat. E lusim Allahun që të na mbajë të sigurt dhe të shëndoshë.

Meqë ra fjala, kohët e fundit kemi lexuar se biologët kanë zbuluar një gjëndër seksuale në hundë, d.m.th., ekziston një lidhje e drejtpërdrejtë midis shqisës së nuhatjes dhe provokimit të dëshirës. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë është një nga shenjat që dëshmojnë edhe për kafirët se sa të sakta janë vendimet e këtij sheriati, të cilat erdhën për të ruajtur dëlirësinë dhe për të bllokuar rrugët që çojnë në imoralitet.

islamqa.info

Burimi

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit