6.4 C
Pristina
Friday, April 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Të ndaluarat

Çfarë është Nemimeh dhe Gibeh(gibet)? Çfarë nënkuptohet me Zur(Dhur) dhe çfarë do të thotë Takva?

Pyetje:Çfarë është Nemimeh dhe Gibeh/gibet? Çfarë nënkuptohet me Zur/Dhur dhe çfarë do të thotë Takva?Përgjigje:■Së pari, #Nemimeh do të thotë t’i thuash njerëzve atë...

Të udhëtosh për t’iu shmangur agjërimit?

Pyetje: Cili është vendimi për udhëtimin gjatë Ramazanit për të shmangur agjërimin? Përgjigje:Falënderimi i takon Allahut. Shejh Ibn Uthejmini u pyet: Cili është vendimi për udhëtimin...

Në qoftë së agjëruesi masturbon, a e prishë agjërimin? A duhet ta bëj shpagimin e agjërimit (kefaretin)?

Gjykimi i masturbimit për agjëruesin! Pyetja: Në qoftë së agjëruesi masturbon, a e prishë agjërimin? A duhet ta bëj shpagimin e agjërimit (kefaretin)? Përgjigja: Në qoftë...

DISPOZITA MBI ATË QË SHKON TEK FALLXHORI OSE SIHIRBAZI?

Shkuarja nëpër fallxhorë dhe nëpër sihirbazë është gjë e rrezikshme për imanin e besimtarit. Shkuarja nëpër fallxhorë dhe sihirbazë dhe besimi në atë që...

SHITJA E RROBAVE QË EKZPOZOJNË TRUPIN

“Nuk lejohet shitja e tyre nëse tregtari e di se kushdo që i blen ato do ti përdorë për atë që e ka ndaluar...

Qëndrimi i islamit lidhur me veshjen e rrobave në të cilat ka kryqe

PYETJA: I nderuari hoxhë! Kohën e fundit janë paraqitur rroba me kryqe të formave të ndryshme, pra cili është qëndrimi i islamit lidhur me veshjen...

Cili është shembulli i hipokritëve?

Në suren El-Bekare sjell Allahu shembullin e hipokritëve duke i krahasuar ata me gjëra që njihen tek njerëzit, kështu Allahu dëshiron të na japë...

A lejohen qerpikët dhe thonjët artificial?

» Vendosja e qerpikëve artificialë Dijetarët e mëdhenj e kanë ndaluar këtë qoftë edhe para burrit, ngase është ndryshim i krijimit të Allahut. Pejgamberi salAllahu alejhi...

Marrëdhëniet pas hajzit por para larjes

A i lejohet burrit te ketë marrëdhënie intime me bashkëshorten e vet, nëse ajo nuk është pastruar (nuk ka marre gusl) pas ndërprerjes së...

A duhet të denancohet dileri me drogë nëse kemi frikë për jetën tonë?

Pyetje: I nderuari hoxhë! Një njeri i njeh disa të tjerë që shpërndajnë drogë (dilerë), mirëpo nuk është në gjendje t’i denoncojë ata në...

Të fundit