11.7 C
Pristina
Wednesday, April 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Namazi me xhemat

A lejohet të falem mbas dikujt nëpërmjet video call apo të ngjashme me të

Pyetje: Kur një fillestar nuk di të falet, a i lejohet që me video call të falet mbas nesh sa për momentin, derisa të mësojë? Përgjigje: Çdo...

Një gabim të cilin e veprojnë disa njerëz kur vonohen në namaz me xhemat

Një gabim të cilin e veprojnë disa njerëz: e thonë tekbirin fillestar “Allahu ekber” duke shkuar në ruku kur hyjnë në xhami për të...

A E DI CILA ËSHTË VLERA E NAMAZIT TE SABAHUT?

  VLERA E NAMAZIT TË SABAHUT Vëlla i dashur, ja disa përgëzime dhe vlera madhështore për atë që e fal namazin e sabahut me xhemat: 1. Ai...

Harresa gjatë namazit të atij që falet me imam

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, paqja dhe bekimi i Tij qofshin mbi të dërguarin tonë, familjen e tij dhe shokët e tij. Çështja: Harresa...

Nëse e arrij imamin, kur ai është në ruku, ç’duhet të bëjë?

Së treti: Nëse ai bie me imamin në ruku, llogaritet të ketë arritur rekatin e plotë, edhe nëse ai nuk ka lexuar suren Fatiha....

Disa gabime që bëhen gjatë namazit nga ana e xhematit

Imam Buhariu në librin e tij transmeton nga Malik ibn el-Huvejrith se Profeti (alejhi salatu ue selam)  ka thënë: “Faluni ashtu siç më shihni mua...

Marrja e tekbirit fillestar me imam – Rregulla dhe dispozita të rëndësishme!

Allahu ju ruajttë! Dua t’ju tregoj për një prej gabimeve më të shpeshta që bëhen në namaz, nga shumica e namaz-falësve për shkak të mos...

A është i saktë hadithi: “Kush fal namazin me xhemat dyzetë ditë?”

Pyetje: A është i saktë hadithi: “Kush fal namazin me xhemat dyzet ditë pa i ikur tekbiri fillestar, Allahu i shkruan atij dy distancime; nga hipokrizia...

A mund t’i falim vetëm tre namazet në ditë

Pyetje: Ju thatë se muslimanët duhet t’i falin pesë namazet ditore, dhe se ky urdhër është dhënë në Miraxh. Mirëpo, disa i falin vetëm...

Disa njerëz falin namazin e drekës pas mbarimit të namazit të xhumasë

Në pyetjen e tij të dytë dëgjuesi Hamid thotë: Disa njerëz falin namazin e drekës pas mbarimit të namazit të xhumasë.Cili është mendimi juaj?...

Të fundit