13.3 C
Pristina
Sunday, February 25, 2024
- Advertisement -spot_img

RUBRIKA

Familja

Sprovat e femrës së bukur  – Nga Hajredin Dizdari

(Meditim) Femra e bukur sot e ka sfidë qëndrueshmërinë familjare. Ajo është e joshur nga fakti se me bukurinë e saj mund të rindërtojë sërish...

Mos i harro në lutje edhe tjerët – Hoxhë Bekir Halimi

Lutu për tjerët!Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, thotë:Lutja e muslimanit për vëllain e tij i cili nuk është i pranishëm para tij është e...

Dashuria e fëmijëve tanë ndaj profetit – Si ta mbjellim atë?

Para fëmijëve tanë ne duhet t’i përgjigjemi pyetjes: Përse duhet që ta duam të Dërguarin e Allahut sal-lallahu alejhi ue selem? Dhe...

Shtëpia është begati – Islam Gjakova.net

Allahu i Madhëruar thotë: “Allahu ua ka bërë shtëpitë tuaja vendbanim” Ibni Kethiri rahimehull-llah, gjatë tefsirit të këtij ajeti thotë: “Allahu tebareke...

Aborti në Islam – Islam Gjakova.net

Aborti nuk është një problem që shfaqet vetëm tek ne, veçse është një problem që është i përhapur anë e kënd botës.Abort...

Familja e zgjeruar dhe sfidat bashkëkohore

Familja e zgjëruar përkufizohet si një grup prej tre ose më shumë brezash që jetojnë së bashku ose brenda së njëjtës banesë...

Jeta bashkëshortore e mbron dinjitetin e femrës

“Ditën e martesës o të çilet o të mbyllet dera” - thotë një fjalë e urtë. Kjo do të thotë se martesa...

Statusi i familjes në Islam

Para se të flasim për rolin e Islamit në organizimin dhe mbrojtjen e familjes, fillimisht duhet të njoftohemi se cila ishte situata...

Pozita e familjes në këndvështrimin Islam (1)

Trajtimi i një problemi nga këndvështrimi Islam, nënkupton referimin në burimet primare dhe unanime të të drejtës islame, Kur’anin dhe traditën profetike,...

Edukata familjare (I) – Islam Gjakova.net

Në kushtet e sotme problemet e edukimit dalin gjithnjë e më shumë në plan të parë. Tashmë si shoqëria, ashtu edhe familja...

Të fundit