4.8 C
Pristina
Wednesday, December 6, 2023

Numri i grave të Sulejmanit (paqja qoftë mbi të)

Më të lexuarat

Pyetja:

Ju lutem, a mund të më informoni për të vërtetën rreth 999 apo më shumë grave të Sulejmanit (paqja qoftë mbi të) dhe arsyet për këtë?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Numri më i madh i grave të Sulejmanit (paqja qoftë mbi të) që përmendet në hadithet sahih është njëqind, siç është transmetuar nga Ebu Hurejra i cili ka thënë: “Sulejman ibn Daudi (paqja qoftë mbi të dy) ka thënë: “Sonte do të fle me shtatëdhjetë gra, ku secila do më lindë një djalë që do luftojë në rrugën e Zotit.” Engjëlli i tha: “Thuaj inshaAllah (nëse do Allahu). Por nuk tha:”Në dashtë Allahu.” Ai fjeti me to, por vetëm njëra prej tyre mbeti shtatzënë dhe ajo lindi një gjysëm fëmijë (pa duar dhe këmbë). [1] Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Betohem në Atë që ka shpirtin tim në duar, sikur të kishte thënë “Në dashtë Zoti” do i kishin lindur shtatëdhjetë djem që do të luftonin në rrugë të Zotit.” [2]

Ndoshta ai që tha njëqind ishte duke e rrumbullakosur figurën, dhe ai që tha nëntëdhjetë po e rrumbullakoste atë, siç sugjerohej nga Hafiz ibn Haxheri në komentin e tij mbi këtë hadith.

Por Hafiz ibn Haxheri ka transmetuar në historinë e tij të Sulejmanit (paqja qoftë mbi të) se numri i grave të Sulejmanit ishte një mijë. [3] Po kështu ka thënë edhe Hafiz ibn Haxheri [4]

Ky numër është transmetuar nga Beni Israilët (d.m.th., çifutët), kështu që ne as nuk e besojmë dhe as e besojmë. Nuk ka asgjë në hadithet e cituara më sipër që as ta vërtetojë, as ta kundërshtojë këtë.

Për sa i përket arsyes për këtë, Allahu u jep atyre që do nga robërit e Tij çfarëdo që Ai dëshiron nga fuqia dhe kënaqësia e kësaj bote. Kjo është sipas urtësisë dhe hirit të Tij të madh. Ai nuk duhet të pyetet për atë që bën, qoftë i madhëruar dhe i lavdëruar. Ai i dha Sulejmanit ekskluzivisht fuqi të madhe të cilën nuk ia dha askujt pas tij. Pra, nuk është e largët të sugjerohet se Ai gjithashtu i dha atij këtë forcë të madhe që i mundësoi të martohej me këtë numër grash. Asnjë musliman nuk duhet t’i shkojë në mendje se kjo çështje nënkupton ndonjë formë nënçmimi ndaj këtij Profeti, përkundrazi është pasqyrim i fuqisë, virtytit dhe burrërisë së tij të përsosur, dhe kështu ai shpresonte se Allahu do ta bekonte atë në një natë të vetme me njëqind djem, që të gjithë dilnin si kalorës, duke luftuar për hir të Allahut. Por së pari dhe e fundit duhet të besojmë se Allahu krijon çfarëdo që Ai dëshiron dhe zgjedh, dhe askush nuk mund ta përmbysë vendimin e Tij apo të largojë vendimin e Tij.

Dhe Allahu e di më së miri.

islamqa.info

—————

[1] Buhariu në Sahihun e tij (5242)

[2] Muslimi (1654). Sipas një transmetimi mu’alak të transmetuar nga Buhariu në Sahihun e tij, në kapitullin mbi kërkimin e një djali për xhihad (Man taleba el-walad li’l-Xhihad), ai tha nëntëdhjetë e nëntë gra.

[3] el-Bidajeh ue’l-Nihajeh, vëll. 2

[4] Fet’hul Bari, në komentimin e hadithit nr. 3424

Burimi

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit