20.7 C
Pristina
Saturday, June 15, 2024

CILI ËSHTË DHIKRI PËR TË NA RUAJTUR ALLAHU PREJ DEXHALIT?

Më të lexuarat

Pejgamberi ﷺ thotë: “Kushdo që mëson përmendsh dhjetë ajete nga fillimi i sures Kehf, Allahu ka për ta ruajtur prej Dexhalit”.[1] Gjithashtu, t’i lutesh Allahut të të ruaj prej sprovës së Dexhalit pas teshehudit të fundit dhe para selamit, në çdo namaz”.[2]

Seid el Kahtani – MBUROJA E MUSLIMANIT – (Dhikri i Kuranit dhe Sunetit)


“O Allah! Unë kërkoj mbrojtje te Ti nga dënimi i varrit, kërkoj mbrojtje te Ti nga sprova e El-Mesih Ed-Dexhallit, kërkoj mbrojtje te Ti nga sprovat e jetës dhe të vdekjes. O Allah! Unë kërkoj mbrojtje te Ti nga mëkatet dhe borxhet.” (Buhariu dhe Muslimi)

Burimi

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit