34.1 C
Pristina
Wednesday, June 19, 2024

Besimi në zemrën e tij është zbehur – Çfarë duhet të bëjë ai?

Më të lexuarat

Pyetja:

Ne jetojmë në një vend mysliman arab, por nuk e ndjejmë shijen e besimit. Ne kemi pak njerëz të mirë që na kujtojnë Allahun. Allahu ju shpërbleftë me të mira: ju lutemi na jepni disa këshilla nga të cilat mund të përfitojmë.

***

Përgjigjja: 

Falënderimi i takon Allahut.

1 – Të këshilloj që ta lexosh shumë Kur’anin, të dëgjosh recitimet e Kur’anit dhe të meditosh sa të mundesh kuptimet e asaj që lexon dhe asaj që dëgjon. Çfarëdo që nuk mund ta kuptoni, pyesni dijetarët në vendin tuaj ose shkruajini dijetarëve të tjerë të Ehli Sunetit.

Nëse lexoni një tefsir (koment) mbi atë që lexoni, kjo do t’ju ndihmojë të mendoni për kuptimet. Një nga Tefsirët më të mirë dhe më të përmbledhur është Tefsiri el-Sa’di (Allahu e mëshiroftë).

2 – Duhet ta përkujtoni Allahun shumë (dhikr), duke lexuar dhikrit e transmetuara në hadithet sahih (transmetimet autentike) si La ilahe il-Allah (nuk ka të adhuruar tjetër me meritë përveç Allahut), Subhan Allah uel-hamdu Lillah ue la ilahe il-Allah ue Allah ekber (Lavdia i takon Allahut, lavdërimi i takon Allahut, nuk ka të adhuruar tjetër me meritë përveç Allahut dhe Allahu është i Madh) e kështu me radhë.

Përkujtimi i Allahut shton besimin e njeriut dhe sjell qetësi në zemër. Allahu thotë: “..ata që besojnë dhe zemrat e të cilëve, kur përmendet Allahu, qetësohen. Vërtet, zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut!” (Rad: 28)

Kryeni namazin e rregullt, agjëroni dhe respektoni të gjitha shtyllat e Islamit, duke shpresuar gjithashtu në mëshirën e Allahut; mbështetuni tek Allahu në të gjitha çështjet tuaja. Allahu thotë: “Besimtarë të vërtetë janë vetëm ata, zemrat e të cilëve, kur përmendet Allahu, fërgëllojnë dhe, kur u lexohen shpalljet e Tij, u forcohet besimi dhe vetëm te Zoti i tyre mbështeten, ata që falin namazin dhe japin prej asaj që Ne ua kemi dhënë. Njëmend, ata janë besimtarë të vërtetë. Ata do të kenë shkallë përnderimi te Zoti i tyre, falje dhe furnizim bujar (në Xhenet).” (Enfal: 2-4)

Duhet të theksohet se besimi shtohet kur njeriu i bindet Allahut dhe zvogëlohet kur dikush nuk i bindet Atij, kështu që vazhdoni të veproni atë që ka urdhëruar Allahu, siç është falja e pesë namazeve ditore me xhemat në xhami dhe dhënia e sadakas me dëshirë, për të pastruar veten nga mëkati dhe si një veprim mëshirë ndaj të varfërve dhe nevojtarëve.

Bëj shoqëri me njerëz të mirë dhe të drejtë, në mënyrë që ata të të ndihmojnë në zbatimin e sheriatit (mësimeve fetare) dhe t’ju udhëzojnë drejt asaj që do t’ju sjellë lumturi në këtë botë dhe në botën tjetër.

Largohuni nga njerëzit e bidatit dhe të mëkatit, që të mos ju tundojnë dhe të dobësojnë vendosmërinë tuaj.

Bëj shumë vepra të mira nafile (vullnetare) dhe kthehu tek Allahu dhe kërko prej Tij udhëzim.

Nëse i bëni këto gjëra, Allahu do t’ju shtojë besimin dhe do t’ju ndihmojë të arrini atë që ju ka munguar nga veprat e mira dhe do t’ju bëjë më të qëndrueshëm në respektimin e Islamit.

islamqa.info

 

Burimi

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit