0.9 C
Pristina
Friday, December 8, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

Namazi

Namazi i përsonit të sëmurë që nuk ka mundësi të kthehet nga kibla?

Një tjetër arsye është sëmundja, nëse askush nuk mund ta kthej personin e sëmurë nga kibla dhe ai ka frikë se koha e namazit...

Si duhet të falemi kur jemi në avion?!

Mënyra e faljes së namazit në avion PYETJA:I nderuari hoxhë! Ju lutem, më tregoni si duhet muslimani ta kryej namazin në avion? Vallë, është më...

Cila është dispozita e mbylljes të syve gjatë faljes së namazit, lejohet ky veprim apo jo!?

Përgjigjja:Mbyllja e syve gjatë faljes së namazit është e urrejtur dhe e papëlqyer (mekruh). Ky veprim bie ndesh me sunetin e Muhamedit,- salallahu alejhi ve...

Në qoftë se harron njeriu ta recitojë elFatihan dhe fillonë ta recitojë ndonjë sure nga Kur’ani menjëherë pas lutjes hyrëse?

Leximi i sures para elFatihas! Ky pyetës ka edhe një pyetje tjetër, ku thotë: “Në qoftë se harron njeriu ta recitojë elFatihan dhe fillonë ta recitojë...

Cilat janë kohët e ndaluara për namaz?

Cilat janë kohët e ndaluara për namaz? Po ashtu tehijjetul messhidi para akshamit, a duhet të falet para apo pas ezanit, na jepni fetva,...

A obligohet i sëmuri të falë namazin?

Pyetje: A e ka për obligim të falë namazin njeriu i sëmurë?   Përgjigje: Çdo njeri e ka për detyrë të falë namazin, sipas mundësisë së...

A pranohet namazi i femrave që nuk janë të mbuluara?

Pyetje: A mund te na spjegoni se si eshte gjykimi i vajzave qe falen por nuk kane mbulese, dhe sa eshte i vlefshem namazi...

A duhet të falet dreka pas namazit të xhumasë?

Pyetje: Deshta të pyes se çfarç lloj namazi duhet falur pas farzit te namazit te xhumasë? Pasi kam dëgjuar se duhet falur dreka e fundit,...

Nëse e harron recitimin e sures pas elFatihas a duhet bërë sexhden e harresës?!

Kush e harron recitimin e sures pas elFatihas! • Pyetja:Pyetësi thotë: “E kam falur drekën vetëm, në rekatin e dytë nuk e kam thënë suren...

Kërcitja e gishtave gjatë namazit me harresë, a e prish namazin dhe cilat levizja gjatë namazi lejohen e cilat ndalohen?

Përgjigje: Kërcitja e gishtave nuk e prish namazin, porse kjo vepër konsiderohet abuzim (mosrespektim). Nëse diçka e tillë ndodh në namaz me xhemat, atëherë do...

Latest news