15.9 C
Pristina
Wednesday, May 29, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Besimi në Allahun

Çfarë mirësie vjen me mësimin e fesë?

Profeti alejhi selam thotë: “Kujt ia do Allahu të mirën, ia mëson atij fenë.” Në këtë hadith tregohet për një mirësi që vjen si rezultat...

Çfarë duhet të bëjë robi që të shpresojë te shpërblimi i Zotit të tij?

Allahu i madhëruar thotë në Kuran: «Ai i cili shpreson takimin me Zotin e tij, le të bëjë vepra të mira dhe të mos...

Cili është këndvështrimi i fesë Islame ndaj martesave mes të njejtës gjini?

Martesat mes të njëjtës gjini dhe po ashtu çdo marrëdhënie mes tyre edhe nëse nuk është në kornizën e martesës është devijim i njohur...

Përgjigje për ata që thonë se Allahu është në çdo vend?

PYETJA: I nderuari hoxhë! Në një radiostacion është emetuar një bisedë ndërmjet babait dhe djalit, me ç’rast djali e pyet babain: “Ku është Allahu xh.sh.?”...

Cili është qëllimi përse Zoti i krijoi xhindët dhe njerëzit?

Allahu thotë në Kiran: “Unë nuk i krijova xhindët dhe njerëzit për gjë tjetër, por veç që të më adhurojnë.” (Surja Djarijat, 56) –...

A e dinë melaiket nijetin e robit kur mendon diçka, apo kur vendos për të kryer një vepër?

Pyetje: A e dinë melaiket nijetin e robit kur mendon diçka, apo kur vendos për të kryer një vepër? Përgjigje: Allahu i madhëruar në Kuran...

Çfarë ndodhi me fletushkat e Ibrahimit dhe Zaburin e Davudit (paqja e Allahut qoftë mbi ta)?

Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Allahu, qoftë i lartësuar, i zbriti fletushka Ibrahimit (alejhi selam), ashtu siç tha: “Në të vërtetë, kjo është në...

Çfarë domethënie ka shprehja jonë: “Allahu është një”?

  Domethënien e kësaj shprehjeje e ka shpjeguar vet Allahu i madhëruar kur i ka kërkuar Muhamedit -alejhi selam- tu thotë njerëzve: “Thuaj: Ai Allahu është...

CILAT JANË ARGUMENTET E EKZISTENCËS SË ZOTIT?

ARGUMENTET E EKZISTENCËS SË ZOTIT: 1-Argumenti logjik: Ekzistenca e krijesave dëshmon për ekzistencën e krijuesit. Është e pamundur që gjithësia të ketë ardhur në ekzistencë vetvetiu....

Si tu përgjigjemi dilemave kryesore të ateistëve?

DYSHIMET E ATEISTËVE DHE PËRGJIGJET NDAJ TYRE: 1-Pse ekziston e keqja? Përgjigja: a) Jo çdo gjë që na duket e keqe është me të vërtetë e keqe. b)...

Të fundit