4.9 C
Pristina
Wednesday, February 21, 2024

A lejohet të thuhet: “Krenaria ime nuk më lejon të bëj këtë e atë”?

Më të lexuarat

Pyetja:

A ka mëkat njeriu nëse thotë për veten: “Krenaria (kibrija) ime nuk më lejon të bëj këtë e atë”? A është kjo në kundërshtim me fjalët e Allahut të Lartësuar: “Atij i përket e tërë madhështia në qiej dhe në Tokë. Ai është i Plotfuqishmi dhe i Urti.” (Xhathije: 37)?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Këtë pyetje ia bëmë shejhut tonë, Abd er-Rahman el-Barrak (Allahu e ruajttë!) dhe ai u përgjigj:

Ajo që duket të jetë rasti është se kur njerëzit e zakonshëm përdorin fjalën krenari (kibrija), ata nuk nënkuptojnë atë krenarinë që është e ndaluar për njerëzit; më tepër ajo që ata nënkuptojnë me këtë është nderi dhe dinjiteti. Me fjalë të tjera: Dinjiteti im nuk më lejon të bëj këtë e atë. Ky kuptim është i vlefshëm dhe nuk ka asgjë të keqe në të, por është më mirë të shmanget referimi i tij si krenari (kibrija), për shkak të ndalimit që t’i atribuohet vetes, edhe nëse nuk e ka për qëllim karakteristikën që është e ndaluar. Sipas hadithit të Ebu Seid el-Khudriut dhe Ebu Hurejres, ata kanë thënë: I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Fuqia është veshja e Tij e poshtme dhe krenaria (kibrija) është veshja e sipërme e Tij, (dhe Allahu thotë:) “Kushdo që garon me mua (në to), unë do ta ndëshkoj”. [1]

Dhe Allahu e di më së miri.

islamqa.info

————

[1] Muslimi

 

Burimi

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit