18.7 C
Pristina
Tuesday, April 16, 2024
- Advertisement -spot_img

RUBRIKA

Hadithi islam

Rrezikshmëria e refuzimit të vërtetës

MOS E REFUZONI TË VËRTETËN Allahu, subhanehu ue teala, njerëzimit i ka dërguar pejgamber dhe i ka urdhëruar të thërrasin në adhurim Allahun dhe në...

Nga synetet e ditës së Xhuma

Synetet e Ditës së Xhuma: 1- Larje. 2-Parfumosje . 3-Përdorimi i misvakut . 4-Vajtja sa më herët të jetë e mundur në xhami . 5-Leximi i sures el Kehf...

Mëshirë për botët – Justinian Topulli

Allahu e përshkruan dërgimin e Muhamedit (alejhi salatu ue selam) si mëshirë për botët, Ai thotë në Kuran: “Ne të dërguam ty (o Muhamed)...

Hadith paralajmërues – Shenjë Kijameti

SHENJË KIJAMETI I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ve sel-lem tha: "Prej shenjave Ditës së Gjykimit është: Kur robëresha të lindë zotërinë e saj!"Buhari. Shpjegimi i hadithit: Dijetarët...

Dënimi i atyre që nuk agjërojnë Ramazanin pa arsye

I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: Ndërkohë që isha duke fjetur më erdhën dy burra të cilët më kapën për...

Efektet e këqija të gjynaheve (kur të sprovoheni me pesë çështje…) – Hadith paralajmërues

Ibn Umer transmetoi se i Dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue selam) tha:"O ju muhaxhirë, kur të sprovoheni me pesë çështje... dhe kërkoj shpëtim...

1 Ramazan

Ajet Kuranor Allahu i Madhërishëm thotë:O besimtarë! Ju është urdhëruar agjërimi, ashtu si  u ishte urdhëruar atyre para jush, që të mund të  ruheni nga...

Disa rregulla për muajin Shaban – Hoxhë Bekir Halimi

Agjërimi në muajin Shaban; Shkaku i agjërimit të shumtë të Pejgamberit në muajin Shaban; Agjërimi në fund të Shabanit Shaban është emër i...

MUAJI SHABAN – 32 RREGULLA DHE DOBI

1. Muaji Shaban është muaji i tetë me radhë nga muajt hixhri dhe është në mes të muajit Rexheb dhe Ramazan.Është quajtur me këtë...

E vërteta rreth Israsë dhe Miraxhit

Nuk ka dyshim se Israja dhe Miraxhi është nga shenjat madhështore të Allahut që tregojnë vërtetësinë e të Dërguarit të Tij Muhamedit...

Të fundit