34.1 C
Pristina
Wednesday, June 19, 2024

Ka dy xhami afër njëra-tjetrës dhe e dyta ka pak ose aspak xhemat. Në cilën prej dy xhamive duhet të falem?

Më të lexuarat

Pyetja:

Jetojmë në një lagje ku ka dy xhami afër njëra-tjetrës. Njëra prej tyre zakonisht mbushet me xhemat, ndërsa në të dytën nuk ka, kështu që ndonjëherë xhamia as nuk hapet. Në atë rast, cila është më mirë: të falesh në xhaminë e mbushur plot, apo të falesh në xhamitë e tjera për ta ringjallur atë? Së dyti, imami në xhaminë e mbushur plot nuk i kushton rëndësi sunetit; ai e lë rrobën e tij të varet poshtë kyçeve të këmbës dhe nuk i kushton vëmendje Sunetit. Në xhaminë tjetër imami është disi i përkushtuar, aq sa mundet, ndaj Sunetit. Shpresojmë që të mund të sqaroni se në cilën xhami është më mirë të falet.

***

Përgjigjja: 

Falënderimi i takon Allahut.

Së pari:

Shtimi i xhamive, qoftë edhe në të njëjtën lagje, është një shenjë e mirë, sepse është diçka që i nxit njerëzit që të falin namazin në shtëpitë e Allahut. Por në të njëjtën kohë, duhet të theksojmë disa gjëra:

1.. Xhamitë nuk duhet të ndërtohen shumë afër njëra-tjetrës, që kjo të mos shkaktojë ndarjen e muslimanëve. Në ndërtimin e tyre mund të ketë ndonjë element të tepruar dhe konkurrencë, dhe disa prej tyre mund të mbyllen për disa prej namazeve sepse nuk ka njeri që falet në to.

2.. Namazi i xhumasë nuk duhet të falet në të dyja; por duhet të ofrohet në xhaminë më të madhe, në mënyrë që xhematlit të mblidhen në një xhami.

3.. Ndërtimi i xhamive në zonat ku nuk ka fare xhami është më i rëndësishëm se ndërtimi i tyre në vende ku tashmë ka xhami që janë të mjaftueshme për adhuruesit.

Së dyti:

Në bazë të situatës që përmendët, mendojmë se namazi duhet falur në xhaminë e parë, për disa arsye:

1. Nëse adhuruesit mblidhen në një xhami që do të krijojë harmoni mes tyre dhe do t’i shtojë lidhjet mes tyre, në mënyrë që të dihet se kush prej tyre është i sëmurë, që njerëzit ta vizitojnë atë, dhe kush është i varfër, në mënyrë që ai mund të ndimohet dhe kush ka ndërruar jetë që të falet namazi i xhenazes dhe të jepen ngushëllimet familjes së tij.

2. Xhamia në të cilën falen të gjithë njerëzit e lagjes do t’i ndihmojë për t’i mësuar dhe për t’i këshilluar, ndryshe nga rasti nëse ata janë të shpërndarë në më shumë se një vend. Pastaj, nëse vjen një mësues për t’i mësuar, ose një predikues për t’i këshilluar, njerëzit do të jenë mbledhur të gjithë në një vend, kështu që mirësia dhe dobia do t’u arrijë të gjithëve.

3. Sa më i madh të jetë numri i adhuruesve në një xhemat, aq më i dashur është ai tek Allahu.

Transmetohet se Ubej ibn Ka’b (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Për një njeri është më mirë të falet me një njeri tjetër sesa të falet vetë, e nëse falet me dy të tjerë, kjo është më mirë se të falet me një njeri tjetër. Sa më i madh të jetë numri, aq më i dashur është tek Allahu i Lartësuar”. [1]

Shejh Muhamed ibn Salih el-Uthejmin (Allahu e mëshiroftë) ka thënë:

Nëse supozojmë se janë dy xhami, njëra prej të cilave ka xhemat më të madh se tjetra, atëherë më e mira është të shkohet tek ajo që ka xhemat më të madh, sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Për një njeri është më mirë të falet me një njeri tjetër sesa të falet vetë…”

Kjo është e përgjithshme në aplikim. Pra, nëse ka dy xhami, njëra prej të cilave ka xhemat më të madh se tjetra, atëherë më e mira është që ju të faleni në atë që ka xhemat më të madh.” [2]

Shejhu gjithashtu ka thënë:

“Është më mirë që ai që nuk është i vendosur për të ruajtur kufirin të falet në xhaminë ku do të bëhet namaz me xhemat nëse ai shkon dhe nuk do të bëhet me xhemat nëse nuk merr pjesë, si p.sh. nëse ka xhami në të cilin njerëzit e falin, por ka një njeri që nëse shkon dhe e kryen namazin, atëherë namazi falet me xhemat, e nëse nuk merr pjesë, njerëzit falen veçmas. Pra, është më mirë që ky njeri të falet në këtë xhami, në mënyrë që ajo të funksionojë si xhami, sepse nëse ai nuk shkon, xhamia nuk do të funksionojë siç duhet, dhe nuk është e përshtatshme që xhamitë të mos funksionojnë siç duhet. Pra, për këtë njeri, falja e tij në këtë xhami është më e mirë se falja e tij në një xhami që ka një xhemat më të madh. Por kjo duhet të varet nga një kusht, i cili është që xhamia të mos jetë afër një xhamie tjetër që ka një xhemat më të madh, sepse në atë rast mund të thuhet se ajo që është më e mira për muslimanët është të falen së bashku në një xhami. , sepse kjo është më mirë se shpërndarja e tyre. Pra, nëse supozojmë se kjo xhami është e vjetër dhe në të shkojnë pesë ose dhjetë burra, dhe afër saj është një xhami tjetër në të cilën marrin pjesë një grup i madh, dhe nuk është shumë e vështirë për ata që falen në xhaminë e vjetër të shkojnë në xhamia më e madhe, atëherë ndoshta mund të thuhet se më e mira është që ata të bashkohen me xhaminë tjetër dhe të mblidhen atje, sepse sa më i madh të jetë xhemati, aq më mirë është.” [3]

Ju duhet ta këshilloni këtë imam, me shpresën se Allahu do ta udhëzojë dhe do t’i mundësojë të ndjekë Sunetin dhe të jetë i etur për ta bërë këtë.

Së fundi, ne do t’ju këshillonim që të falni namaz në xhami me numër më të vogël të adhuruesve, nëse njerëzit e xhamisë tjetër dihet se e kundërshtojnë Sunetin dhe e kundërshtojnë atë dhe ata që i përmbahen, dhe nëse e keni përmbushur detyrën e këshillimit të tyre, por pa dobi.

Në atë rast, falja juaj në xhaminë në të cilën zbatohet Suneti dhe ju do të jeni në gjendje t’ua mësoni atë njerëzve është pa dyshim më e mirë. Por përderisa çështja nuk ka shkuar aq larg, ne mendojmë se të gjithë duhet të mblidheni në një xhami.

Allahu ju ndihmoftë dhe udhezoftë.

Dhe Allahu e di më së miri.

islamqa.info

—————-

[1] Ebu Daudi (554) dhe Nesaiu (843); i klasifikuar si hasen nga Albani në Sahih Ebu Davud.

[2] Esh-Sherh el-Mumti‘‘ala Zaad el-Mustakni‘ (4/150-151)

[3] Esh-Sherh el-Mumti‘‘ala Zaad el-Mustakni‘ (4/150)

Burimi

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit