ILO thekson se ky është sondazhi i parë i këtij lloji, me përmasa kaq të mëdha./deutsche-welle/