6.4 C
Pristina
Friday, April 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Zekati

Dobitë e dhënies së zekatit

Dobitë e dhënies së zekatit:1. Pastron muslimanin nga egoizmi, arroganca dhe zemra lakmitare.2. Zvogëlon varfërinë dhe siguron barazi në shoqëri, duke e bërë obligim...

LLOGARITJA E NXJERRJES SË ZEKATITNGA LLOJET E NDRYSHME TË PASURISË

Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi më të nderuarin profet, Muhamedin(s.a.u.s.), mbi familjen e tij , shokët...

ZEKATI (II) – Ekonomia Islame

Zekati është i obliguar në pasuri të caktuar dhe atë në:– Ar dhe argjend, me kusht që ta arrijnë sasinë e duhur (nisabin).Sasija e duhur (nisabi) i...

ZEKATI (I) – Ekonomia Islame

Për obligueshmërinë e tij kanë ardhur argumente të qarta nga Kur’ani, Suneti i të Dërguarit (salaAllahu alejhi ve selem) dhe koncenzusit të besimtarëve dhe...

A lejohet t’iu jepet zekati të afërmëve? –

Shërim fjalëkalimin Rikupero fjalëkalimin Një fjalëkalim do t'ju dërgohet në email Përgjigje: Nuk ka problem në këtë gjë, d.m.th. që burri apo gruaja t’ia japë zekatin...

Edukata e sadakasë(lëmoshës) – Ekonomia Islame

Thotë Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) “O ju turmë e grave jepni sadaka, qoftë edhe prej arit tuaj për zbukurim, ngase unë ju kam...

ZEKATI PËR “TALIBU ILM”? – Ekonomia Islame

Pyetja: A jepet Zekati per lypësin e dijes(për atë që studion lëmit fetare)? Përgjigja: Po jepet Zekati për atë që lyp dituri nëse ka nevojë, sepse...

Gjendja në Ahiret e atij që nuk e jep zekatin!

Pyetja: Si është gjendja e atij që nuk e jep zekatin në Ahiret? Përgjigja: Allahun e falenderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë, kurse...

Kategoria në rrugë të Allahut – Një nga kategoritë që u takon zekati

Siç dihet, argumenti bazë, i cili përcakton kategoritë se ku shpërndahet zekati, është ajeti 60-të i sures et-Teube, që thotë:إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ...

KUJT I JEPET SADAKA?

Allahu i Madhëruar thotë: “Nuk është detyrë e jotja udhëzimi i tyre. Është Allahu që udhëzon në rrugë të drejtë atë që Ai do....

Të fundit