6.4 C
Pristina
Friday, April 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Zekati

Si jepet zeqati për pagën e një punonjësi?

Pyetja: Unë jam një punonjës me një pagë mujore prej 2000 rijalësh saudit (500 euro përafërsisht). Familja ime është e varur nga unë dhe...

Borxhdhënësi a duhet të japi zeqat?

Borxhdhënësi a duhet të japi zeqat? Përgjigje: Ai që i ka dhënë borxh dikujt nuk e ka detyrim të ja­pi zeqat për atë pasuri përderisa nuk...

A lejohet t’iu jepet zekati të afërmëve?

Pyetje: A lejohet që vëllai t’ia japë zekatin vëllait të tij nevojtar (i cili është i varfër, punon por të ardhurat nuk i mjaftojnë)? A...

Nëse personi e ka shitur tokën dhe do të blejë një shtëpi, a duhet që prej atyre parave të japë zekatin menjëherë?

Përgjgje: Nëse ato para qëndrojnë tek ai për 1 vit hënor, atëherë duhet të jepet zekati për to. Kështu aie ka shitur tokën dhe...

Borxhi nuk e pengon dhënien e zekatit, edhe nëse sasia e tij është më tepër se tërë pasuria

Pyetje: Sa i përket dhënies së zekatit, nëse sasia e borxheve tejkalon sasinë e pasurisë, atëherë a duhet ta jap zekatin për pasurinë që...

A i lejohet gruas të japë zekatin në vend të burrit të saj kur ai nuk e jep atë?

 Pyetje: Një grua e ka bashkëshortin e pasur. Pasuria e tij ka arritur nisabin (masën e caktuar nga sheriati), i ka kaluar viti dhe ka...

A lejohet dhënia e zekatit për ndërtimin e shkollave, qendrave të Kur’anit dhe xhamive?

Vendimi mbi shpenzimin e zekatit për ndërtimin e shkollave dhe xhamive Shumica e dijetarëve janë të mendimit se kjo është e ndaluar, shumica e dijetarëve...

Gabime që bëjnë disa që marrin përsipër shpërndarjen e zeqatit?

Një njeri i varfër e merr zegatin nga shoku i tij i pasur duke i thënë se do ta shpërndaje, pastaj e merr për...

Zekati i drithërave dhe i frutave apo kokrrave

Zekati i drithërave dhe i frutave apo kokrrave Se në këtë lloj obligohet të jepet zekati, kemi argumente nga Kurani, Suneti dhe konsensusi i dijetarëve...

Zekati për fabrika, apartamente, ferma dhe të ngjashme

“Jepni pa u kursyer nga të mirat që keni ftuar, dhe nga ato që jua kemi nxjerrë Ne nga toka”! (El Bekare, 267). Gjatë shtjellimit...

Të fundit