18.2 C
Pristina
Tuesday, June 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Zekati

A lejohet dhënia e sadakasë dhe e zekatit për jomuslimanët?

Përgjigja Falënderimi i takon Allahut. Po, lejohet dhënia e sadakasë për jomuslimanët për t’i zbutur zemrat e tyre ndaj Islamit, me shpresën se do të bëhen...

Dhënia zekatul-fitr më shumë sesa duhet – Feuzan

Pyetje: Cili është gjykimi për të dhënë me dashje më shumë se 1 sa’a për zekatul-fitr dhe të konsiderojmë këtë shtesë si bamirësi? Përgjigje: Nuk...

A bën të jepet sadakatul-fitri në institute fetare, bashkësi islame, apo organizata bamirëse, që pastaj ata ta shpërndajnë?

A bën të jepet sadakatul-fitri në institute fetare, bashkësi islame, apo organizata bamirëse, që pastaj ata ta shpërndajnë? Lejohet të jepet në organe kompetente dhe...

Ҫfarë dispozite në sheriat ka zekatulfitri dhe ku qëndron urtësia e zekatul-fitrit?

Ҫfarë dispozite në sheriat ka zekatulfitri? Zekatul-fitri është vaxhib për çdo mysliman sipas hadithit të Ibën Abasit radijAllahu anhuma i cili thotë: “Ia ka obliguar i dërguari...

A pranohet agjërimi nëse nuk e japim zekati fitrin në ushqime?

  بسم الله الرحمن الرحيم Pyetje: A pranohet agjërimi nëse nuk e japim zekati fitrin në ushqime? Përgjigje: Shumica e shkollave juridike (medh’hebeve) dhe dijetarëve të ndryshëm...

Përse nxirret Zekatul-fitri (përse jepen vitrat)?

Shejh Muhamed ibën Salih, elUthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë:Sa i përket urtësisë së obligimit të nxjerrjes së Zekatul-Fitrit, për urtësinë e saj veçse...

Kur është më mirë të nxirret zekati i pasurisë, në Ramazan apo në Dhul-Hixhe?

Pyetje: Kur është më mirë të nxirret zekati i pasurisë, në Ramazan apo në Dhul-Hixhe? Përgjigje: Zekati në mënyrë obligative kërkohet kur pasuria plotëson vitin...

Dhënia e zekatit në shoqatat bamirëse

Pyetje: A lejohet që të japim zekatin në shoqatat e bamirësisë? Përgjigjja: Nëse përgjegjësit e tyre janë të besueshëm dhe zekatin e shpërndajnë tek persona...

A lejohet me e dhënë zekatin në shoqatat e bamirësisë?

Pyetje: A lejohet me e dhënë zekatin në shoqatat e bamirësisë? Përgjigjja:Nëse përgjegjësat e tyre janë të besueshëm dhe zekatin e shpërndajnë tek personat të...

Të fundit