22 C
Pristina
Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Autorësia e fetvasë

A lejohet leximi drejtperdrejt nga Kurani në namaz?

Përgjigje: Kjo çështje është prej atyre çështjeve për të cilat kanë folur dijetarët. Ja çfarë kanë thënë disa prej tyre! Imam Maliku thoshte:“Nuk ka gjë nëse...

Çfarë gjykimi ka dyshimi i lindur pas përfundimit të adhurimit?

Ibn El-Kajim në librin Bedaiul-Feuaid duke përmendur disa rregulla në lidhje me dyshimet në veprimet e adhurimeve thotë: Nëse dikush dyshon se ka falur tre...

Dua të falem më shumë gjatë natës dhe ta mbyll namazin vetë me vitrin, por në xhami imami fal vitrin, si mund të veproj?

بسم الله الرحمن الرحيم Pyetje: Jam futur në namazin me xhemat për të falur teravitë, por nuk e dija që imami ishte duke falur vitrin....

A kam shpërblim nëse e lexoj Kuranin në gjuhën shqipe?

بسم الله الرحمن الرحيم Pyetje: Nuk di të lexoj Kuran me shkronjat arabe, a e kam shpërblimin e njëjtë nëse lexoj Kuranin në gjuhën shqipe? Përgjigje:...

Dispozitat mjekësore bashkëkohore që lidhen me agjërimin

<!-- Dispozitat mjekësore bashkëkohore që lidhen me agjërimin - Pyetje dhe përgjigje nga feja islame Artikulli paraprakCila është këshilla juaj hoxhë...

Cila është këshilla juaj hoxhë i nderuar për baballarët që nuk kujdesen për femijët e tyre në qështjet e fesë?

Disa nga baballarët nuk kujdesen për fëmijët e tyre në çështjet e fesë;Psh. Nuk i urdhërojnë të falin namaz, të lexojnë Kur’an, të shoqërohen...

A prishet agjërimi kur vjell me qëllim?

بسم الله الرحمن الرحيم Pyetje: A prishet agjërimi kur vjell me qëllim? Po nëse të vjellurit vjen vetë dhe nuk e parandalon dot? Përgjigje: Nëse agjëruesi...

Trajtimet mjekësore që prishin agjërimin

بسم الله الرحمن ارحيمMe Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit Trajtimet mjekësore që prishin agjëriminRezoluta nr. 93 (1/10) Këshilli i Akademisë Ndërkombëtare të Fikhut Islam, i...

A mund t’i jepet shpagimi atyre që nuk agjërojnë?

Përgjigje: Fillimisht duhet të kuptojmë se fukahatë (juristët islamë) nuk janë të një mendimi për kategoritë e dhënies së kefares (shpagimit) në duhet të...

Çfarë synimesh (qëllimesh) kemi kur të hyjmë në muajin Ramazan?

Çfarë synimesh (qëllimesh) kemi kur të hyjmë në muajin Ramazan? 1- Synimi (nijeti) i parë:Përmbushja e urdhërit të Allahut të Madhëruar dhe pasimi i Sunetit...

Të fundit