-0.9 C
Pristina
Friday, January 27, 2023

Cili është gjykimi i transplantimit të mitrës dhe vezoreve?

Më të lexuarat

Pyetja:

Cili është gjykimi i transplantimit të mitrës dhe vezoreve?

***

Përgjigjja:

Falenderimi i takon Allahut.

Së pari:

Nuk ka asgjë të keqe me transplantin e mitrës për një grua që ka humbur mitrën e saj ose nuk është në gjendje të lindë fëmijë.

Një fetva për këtë është lëshuar nga Këshilli i Fikhut Islam, në të cilin thotë: “Transplantimi i disa organeve riprodhuese që nuk transmetojnë karakteristika trashëgimore, me përjashtim të pjesëve më intime, lejohet në bazë të domosdoshmërisë sipas mësimeve islame. , dhe në përputhje me udhëzimet dhe standardet e përshkruara në mësimet islame.” [1]

Mitra nuk mbart asnjë karakteristikë trashëgimore në lidhje me të cilat ekziston frika se ato mund të transmetohen te marrësi i transplantit; përkundrazi është më e ngjashme me një enë në të cilën rritet fetusi.

Së dyti:

Vezorja është organi riprodhues i femrës dhe është homologu i testisit tek meshkujt. Vezorja kryen dy funksione:

1. Është një gjëndër që sekreton hormonet femërore të cilat janë thelbësore për feminitetin e një gruaje.

2. Nga momenti kur gruaja arrin pubertetin deri në menopauzë, vezorja prodhon vezë të cilat janë thelbësore për shtatzëninë në prani të spermës nga mashkulli.

Këto vezë kanë tipare trashëgimore, të cilat ndryshojnë nga një grua në tjetrën. Nëse supozojmë se ky operacion është i suksesshëm dhe vezorja e një gruaje transplantohet në një tjetër, atëherë ai do të jetë bartës i tipareve trashëgimore nga një grua tek tjetra, e cila është plotësisht e huaj për të, dhe kështu kjo konsiderohet si përzierje e prejardhjes. [2]

Vezorja është organi që është përgjegjës për prodhimin e vezëve dhe është si fara e një gruaje nga e cila tiparet e saj dhe tiparet e paraardhësve të saj transmetohen te pasardhësit e saj.

Prandaj Këshilli i Fikhut Islam lëshoi ​​një fetva se është e ndaluar transplantimi i vezoreve, në të cilin thotë:

“Përderisa testikujt dhe vezoret vazhdojnë të mbajnë dhe sekretojnë tiparet trashëgimore (kodin gjenetik) të atij prej të cilit janë marrë, edhe pasi të transplantohen në një marrës të ri, transplantimi i të dyjave është i ndaluar sipas mësimeve islame.” [3]

Dhe Allahu e di më së miri.

islamqa.com

———————————————————-

[1] Kararat ue Teusijaat Mexhma’ul-Fikh el-Islami, f. 121.

[2] Mexhallat Mexhma’ul-Fikh el-Islami 6/3/1980.

[3] Kararat ue Teusijat Mexhma’ul-Fikhul-Islami, fq. 121.

Burimi

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit