22 C
Pristina
Saturday, May 25, 2024

Cilësitë e davetxhiut (thirrësit në Islam) të suksesshëm

Më të lexuarat

Pyetje: Shejh, si e shihni ju një davetxhi të sukseshëm, çfarë cilësi duhet të posedojë, që të ketë thirrje të sukseshme?

Përgjigje:

-Davetxhiu i suksesshëm është ai i cili thirr me argumente dhe bën durim ndaj sprovave që i vijnë, qoftë prej armiqësive të ndryshme apo mundimeve të lodhshme, ai nuk duhet që të dobësohet për shkak të sprovave e as prej fjalëve që i dëgjon kundër tij, ai duhet që të bëj durim dhe të jap mund që ta shpërndajë diturinë e tij, duke përdorur të gjitha mjetet e mundshme, por duke qenë i koncentruar në argumente dhe duke përdorur mënyrat më të mira, me qëllim që daveti (thirrja) i tij të jetë i bazuar në baza të fuqishme, me qëllim që ta kënaq Allahun e Lartësuar, pejgamberin salallahu alejhi ve selem dhe besimtarët e vërtetë, të ketë kujdes prej lëshimeve në fe, që të mos vijë deri aty sa që të flasë padituri, në emër të Allahut të Lartësuar, pra është obligim për të, që të ketë vëmendje të plotë ndaj argumenteve sheriatike, duke qenë i gatshëm se pas kësaj mund të ketë mundime dhe sprova, duke thirrur në këtë rrugë, qoftë nëpërmjet mësimdhënjes apo mediave, pra ky është thirrësi i suksesshëm, që meriton të lavdërohet, duke pasur parasysh se ky ka grada të larta të Allahu i Lartësuar nëse është i sinqertë në veprat e tij.1

Shejh AbdulAziz bin Baz –Allahu e mëshiroftë!-

Burimi; albislam.com

Përktheu dhe përshtati nga arabishtja:

Mujdin Xh. Xhaferi

Burimi

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit