10 C
Pristina
Friday, March 1, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Spikasim

A lejohet me e dhënë zekatin në shoqatat e bamirësisë?

Pyetje: A lejohet me e dhënë zekatin në shoqatat e bamirësisë? Përgjigjja:Nëse përgjegjësat e tyre janë të besueshëm dhe zekatin e shpërndajnë tek personat të...

Mëkatet e mëdha dhe llojet e tyre?

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Nëse largoheni prej mëkateve të mëdha e të cilat janë të ndaluara, Ne u shlyejmë mëkatet e vogla dhe u...

TË GJITHA RELIGJIONET NA MËSOJNË TË JEMI TË DREJTË, ATËHERË PËRSE DUHET TË PASOHET VETËM FEJA ISLAME? – Dr. Zakir Naik

Pyetje: Parimisht, të gjitha fetë dhe religjionet, pasuesit e tyre i mësojnë që të veprojnë vetëm vepra dhe punë të mira. Atëherë përse duhetqë...

DHIKRI KUR THIRRET EZANI? – Pyetje dhe përgjigje nga feja islame

1. Kur thirret ezani, përsërisim fjalët që thotë muezini, me përjashtim të shprehjeve hajje ‘aleṣ-ṣalãh, hajje ‘alel felãḥ (Eja në namaz, eja në shpëtim)’,...

Borxhdhënësi a duhet të japi zeqat?

Borxhdhënësi a duhet të japi zeqat? Përgjigje: Ai që i ka dhënë borxh dikujt nuk e ka detyrim të ja­pi zeqat për atë pasuri përderisa nuk...

Cilat Ishin fjalët e fundit të Pejgamberit (alejhi selatu ue selam)?

Cilat ishin fjalët e fundit të Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem) para se t’i jepte lamtumirën kësaj bote? Fjalët e fundit të Profetit (paqja dhe...

O Shejh, më këshillo pash Allahun! Jam në prag të Xhehenemit. Unë kam qenë i dhënë pas faqeve pornografike që nga viti i kaluar....

Pyetje: “Allahu iu shpërbleftë dhe iu bekoftë! Allahu na sjelltë dobi në atë që kemi dëgjuar dhe Allahu na faltë neve, juve dhe të...

“Sa e ke pagën?”: Mëso si të përgjigjesh nëse nuk dëshiron të tregosh

Shumica e kandidatëve i tremben pyetjes “Sa e ke pagën aktuale”. Kjo ndjenjë vjen nga frika e dyshimit, nëse po e “shesin” veten për...

A i lejohet gruas të japë zekatin në vend të burrit të saj kur ai nuk e jep atë?

 Pyetje: Një grua e ka bashkëshortin e pasur. Pasuria e tij ka arritur nisabin (masën e caktuar nga sheriati), i ka kaluar viti dhe ka...

A lejohet dhënia e zekatit për ndërtimin e shkollave, qendrave të Kur’anit dhe xhamive?

Vendimi mbi shpenzimin e zekatit për ndërtimin e shkollave dhe xhamive Shumica e dijetarëve janë të mendimit se kjo është e ndaluar, shumica e dijetarëve...

Latest news