20.1 C
Pristina
Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

RUBRIKA

Uncategorized

RREGULLAT NË DITËN E XHUMA

1. Muslimani duhet të bëjë dua dhe të kërkojë falje tek Allahu i Lartësuar sa më tepër, pasi në ditën e xhuma është...

RREGULLAT E HYRJES NË SHTËPI

1. Kur të hyjë në shtëpi, muslimani duhet të thotë: BISMIL-LAHI VELEXHNA VE BISMIL-LAHI HAREXHNA VE ALA RABINA TEVEK-KELNA (Në emër të Allahut po...

ALLAHU I LARTËMADHËRUAR

ALLAHU I LARTËMADHËRUAR Dije se vërtetë të njohurit e Allahut xhel-le shanuhu, besimi në Të, adhurimi ndaj Tij dhe vërtetimi i gjithë asaj...

Speci nga ishujt Trinidad, më pikanti në planet

Speci nga ishujt Trinidad, më pikanti në planet Nëse pikante për ju diçka s’është kurrë mjaftueshëm provoni të kafshoni Trinidad Moruga Scorpion, speci...

ZOTI DHE KRIJIMI

Meqë nënshtrimi i tërësishëm i vullnetit ndaj Zotit paraqet thelbin e adhurimit, mesazhi themelor i fesë hyjnore, Islamit, është adhurimi vetëm i Zotit....

NJOHJA E ZOTIT

NJOHJA E ZOTIT Pyetja që lind këtu është: Si mund të pritet që të gjithë njerëzit të besojnë në Zotin e vetëm të...

Besimi në Ditën e Gjykimit

Besimi në Ditën e Gjykimit Besimi në Ditën e Gjykimit është njëra nga gjashtë shtyllat e imanit (besimit islam), pa të cilin...

Të kuptuarit e “LA ILAHE IL-LALLAH”

    Falënderimet dhe lavdërimet janë vetëm për Allahun. Paqja, mëshira dhe bekimet janë për Muhamedin, familjen dhe shokët e tij deri në...

Rregullat e kurbanit

Kurbani dhe rregullat në lidhje me te. Dispozita fetare për therje të kurbanit, koha kur theret, cila kafshë theret, forma e therjes, etj... ...

Namazi i bajramave

Namazi i bajramave VENDIMI I SHERIATIT PËR TË...KOHA E NAMAZIT TË BAJRAMIT...DALJA NË MUSAL-LA...A THIRRET EZANI DHE IKAMETI PËR KËTË NAMAZ...FORMA E NAMAZIT...ÇKA...

Të fundit