20.1 C
Pristina
Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

RUBRIKA

Pyetje-Pergjigje

Agjërimi nafile ditën e shtunë!

Pyetja:Transmetohet nga es Samma bint Busr (radijAllahu anha) se Profeti (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: “Mos agjëroni ditën e shtunë përveçse në atë...

Kur bëhet nijeti për fillimin e haxhit?

Përgjigja: Nijeti për t’u futur në ritualin e haxhit bëhet ditën e Tervijes. Ajo është dita e tetë (8) i muajit Dhulhixhe. Ai/ajo e bën...

Secili e bën kurbanin për vete!

Pyetja: Në qoftë se prindi ka fëmijë, e disa prej tyre janë të martuar, a mjafton kurbani i prindit për ta edhe pse ata...

Një kurban a vlen për të gjithë antarët e shtëpisë?

Pyetje: Një burrë jeton me fëmijët e tij, përfshirë edhe një djalë të madh i cili është i martuar dhe i punësuar. Ata hanë...

Kafsha e cila nuk lejohet të theret për kurban?

Transmeton Maliku nga Amr bin el-Harith, nga Ubejd bin Fejruz, nga el-Bera bin Azib -radijAllahu anhu- i cili ka thënë: “I dërguari i Allahut...

A bënë të agjërohen dhjetë ditët e para të Dhul-Hixhes?

Pyetje: A ka ndonjë hadith autentik rreth agjërimit të dhjetë ditëve të para të Dhul-Hixhes? Përgjigje: Agjërimi gjatë dhjetë ditëve të para të Dhul-Hixhes është...

Çfarë duhet të bëjnë muslimanët gjatë fhjetë ditëve të muajit Dhul-Hixhxheh?

Dhjetë ditët e para të Dhul-Hixhes janë ndër periudhat më të rëndësishme të nënshtrimit dhe bindjes ndaj Zotit të Madhëruar, të cilat Ai i...

Çfarë pasurie duhet të kemi për t’u obliguar me therjen e kurbanit?

Pyetja: Çfarë pasurie duhet të kemi për t’u obliguar me therjen e kurbanit? *** Përgjigjja: Më lart përmendëm se therja e kurbanit nuk është obligim-vaxhib, por është...

Kur duhet varrosur embrioni pas abortit sipas Islamit?

Ibn Mesudi -radijAllahu anhu- ka thënë: ”Na tregoi i dërguari i Allahut ﷺ, i besueshmi dhe atij që i zihet besë: ”Me të vërtetë çdo...

Si të veprosh kur të ftojnë në një gosti?

“Dhe kush nuk i përgjigjet (ftesës për gosti) e ka kundërshtuar Allahun dhe të Dërguarin e Tij.” Ky hadith tregon se përgjigja për gostinë është...

Të fundit