22 C
Pristina
Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

RUBRIKA

Pyetje-Pergjigje

A të bëj sehwi sexhde në fund nëse imami këndon me zë (apo një pjesë) në namazin e drekës pastaj ndalet?

Jo, nuk ka nevojë të bësh sehwi sexhde ngase leximi me zë ose pa zë në namaz është sunet. Nëse personi vepron të kundërtën,...

A lejohet të betohem “Pasha Kuranin”?

Rreth betimit “Pasha Kuranin” ka mospajtime te dijetarët. Fjala “Kuran” është Cilësi e Allahut. Betimi në cilësitë e Allahut lejohet. Ky është mendimi më...

SUNETET E HAXHIT? – Pyetje dhe përgjigje nga feja islame

Sunetet janë veprat për kryerjen e të cilave Allahu jep shpërblim.Nëse suneti i fortë lëshohet qëllimisht, ky veprim konsiderohet mekruh i rëndë, por që...

Cili është kuptimi i ajetit në fjalë ku Allahu thotë: “Thuaj: “Vdisni me mllefin tuaj”?

Kuptimi i ajetit në fjalë është se Allahu e ka urdhëruar Pejgamberin e tij që t’ua thotë këtë fjalë munafikëve dhe armiqëve të Islamit. Transmetohet...

KUSHTET DHE FARZET E HAXHIT! (01)

Kushtet për kryerjen e haxhit, janë:1. IslamiPër tju bërë obligim dhe për tju pranuar haxhi dikujt, duhet të jetë patjetër musliman/e.Nëse e kryen haxhin...

Çfarë kërkohet gjatë hytbes nga xhemati?

Çfarë kërkohet gjatë hytbes? ♧Allahu i madhëruar thotë: 《Kur të lexohet Kurani, dëgjojeni atë me vëmendje dhe heshtni, se ndoshta do të mëshiroheni!》 Suretu El-Araf: 204. Muxhahidi, komentuesi...

CILI ËSHTË DHIKRI PËR TË NA RUAJTUR ALLAHU PREJ DEXHALIT?

Pejgamberi ﷺ thotë: “Kushdo që mëson përmendsh dhjetë ajete nga fillimi i sures Kehf, Allahu ka për ta ruajtur prej Dexhalit”. Gjithashtu, t’i lutesh...

Një motër pyet nëse lejohet bashkimi i namazeve në ditën e martesës?

Selam alejkum hoxhë, kam një pyetje dhe shpresoj të më përgjigjeni!Jam një motër myslimane që edhe pak muaj do të martohem dhe kam dëgjuar...

Gjykimi mbi gjakun e gruas gjatë shtatzënisë

Pyetje: A ka gruaja shtatzënë menstruacione? Nëse po, cili është gjykimi për namazin dhe agjërimin e saj të cilat ajo i ka bërë? Nëse...

Si bëhet duaja për mbrojtjen e fëmijëve?

Pyetje: ”Lidhur me duan për fëmijët: أَعُوذُ بِكَلِماَتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ هَامَّةٍ وَ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ “E’udhu bi kelimatil-lahit-tammeh min kul-li shejtanin ue hammeh, ue min kul-li ‘ajnin ue lammeh.” “Lus Allahun që t’ju mbrojë me...

Të fundit