-3.1 C
Pristina
Tuesday, February 7, 2023
- Advertisement -spot_img

RUBRIKA

ESE

Agjëro, fresko trupin dhe shpirtin

Feja islame nëpërmjet institucioneve të saj ka trasuar rrugën e madhështisë e të dinjitetit njerëzor. Një nga këto institucione është agjërimi. Thënia e famshme...

KURANI OFRON SISTEMIN MË TË PËRKRYER PËR NJERËZIMIN

Për Kuranin Famëlartë janë shprehur shumë njerëz me fjalë të mrekullueshme gjatë 14 shekujve. Ajo që na takon neve sot, është që t’i përcjellim...

“TË RINJT E SOTSHËM SI MEJTOJNË EDHE KUJT I MBESOJNË” Retrospektivë

Nji pyetje kjo aqe me randesi sa mundi të themi pa druajtësi fare se përgjegjëja e sajë mertonë studime të thella, dhe ka hijë...

DHJETË DITËT E PARA TË MUAJIT DHULHIXHE

Prej natyrës së njeriut është hutimi dhe harresa, por kjo nuk do të thotë që t’i humbim shpresat nga mëshira e falja e Allahut,...

PËRKUJTIMI I HIXHRETIT PROFETIK

Në Mekën e atyre kohëve, kur paria Kurejshe që kishte mbushur zemrën me dëshirat për pasuri, fëmijë, gra dhe pije e që s’mund të...

FILOZOFIA E ISLAMIT PËR BASHKËJETESËN ME ATA QË KANË FE DHE KULTURË TJETËR

Kur’ani Fisnik ka ngritur një filozofi të dalluar islame në vizionin e tij për gjithësinë, jetën dhe marrëdhëniet mes gjallesave. Në këtë filozofi të...

MEDITIMI RRETH KRIJIMIT TË NJERIUT

Në njërën anë të ashtit Allahu krijoi zgjatje që del jashtë, e në ashtin tjetër krijoi gropë, ku ajo zgjatje nga ashti i parë...

YMETI IM ËSHTË SIKURSE SHIU I FRYTSHËM, NUK DIHET A ËSHTË MË I MIRË FILLIMI APO FUNDI I TIJ

Allahu i Madhërishëm në Kur’an shpalli: “Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, përderisa ata ta ndryshojnë veten e tyre.” (Err – Rra’d, 11) Ky...

 TERMİ ”KITAB” – LIBRI

          Fjala libër është formuar nga rrënja e foljes ‘ke-te-be’. Paskajorja e kësaj foljeje e cila është  el- ketb, do të...

PESË DHUNTI

“Atje, ata do të thërrasin: “O Zoti ynë, nxirrna se do të bëjmë vepra të mira e jo nga ato që kemi bërë.” (Atyre...

Të fundit