34.1 C
Pristina
Wednesday, June 19, 2024

A lejohet vendosja e librave të tjerë fetar mbi Mus’haf?

Më të lexuarat

Pyetja:

A lejohet vendosja e librave të tjerë fetar mbi Mus’haf?

***

Përgjigjja: 

Falënderimi i takon Allahut.

Dijetarët janë pajtuar njëzëri se është e detyrueshme të mbrohet dhe respektohet Mus’hafi dhe është e ndaluar ekspozimi i tij ndaj keqtrajtimit dhe keqpërdorimit. Padyshim që respektimi dhe nderimi i Mus’hafit është nën titullin e nderimit të simboleve të Allahut. Allahu i Lartësuar thotë: “Po, kështu është! Ndërsa kush madhëron shenjat e fesë së Allahut, tregon përkushtimin e zemrës së tij.” (Haxh: 32)

Së dyti:

Nuk ka asgjë të keqe të vendosësh një Mus’haf mbi tjetrin. Ibn Haxher el-Hajtemi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Lejohet vendosja e një Mushafi mbi tjetrin.” [1]

Ndërsa sa i përket vendosjes së një libri tjetër – ose librave mbi Mus’haf, kjo nuk lejohet, dhe më e pakta që mund të thuhet në lidhje me të është se është e papëlqyeshme (mekruh).

El-Hakim et-Tirmidhiu (Allahu e mëshiroftë) ka thënë:

Një pjesë e respektimit të tij (dmth Mus’hafit) nëse vendoset poshtë, është të mos lihet hapur dhe të mos vendoset ndonjë libër tjetër sipër tij, në mënyrë që të jetë gjithmonë mbi librat e tjerë.

Bejhekiu (Allahu e mëshiroftë) tha, duke diskutuar mirësjelljen që duhet respektuar me Librin e Allahut: “… Asnjë libër tjetër, asnjë rrobë apo ndonjë gjë tjetër nuk duhet të vendoset mbi Mus’haf, përveç nëse ka dy Mus’hafe, njëri prej të cilëve vendoset mbi tjetrin; kjo është e lejuar”. [2]

Shejh ‘Abdul Kerim el-Khudejri (Allahu e ruajtë) u pyet: “Cili është gjykimi i vendosjes së librave në krye të Mus’hafit?”

Ai u përgjigj:

“Kurani është fjala e Allahut – kjo vlen për atë që është në mes të mbulesave të Mus’hafit – dhe fjala e Allahut duhet respektuar. Nuk lejohet mosrespektimi ndaj tij në asnjë rrethanë dhe ai që tregon mosrespektim ndaj Kuranit është në rrezik të madh, sepse ka treguar mosrespekt ndaj Atij që i tha këto fjalë, gjegjësisht Allahut të Lartësuar.

Nëse vendosja e librave të tjerë në krye të Mus’hafit është bërë pa dashje, atëherë ai që harron ose bën diçka gabimisht falet.

Nëse është bërë nga injoranca, falet edhe ai që është injorant.

Por nëse është bërë me vetëdije dhe qëllim, kjo nuk lejohet, sepse është një lloj mosrespektimi.” [3]

Nëse duket se është rasti, bazuar në natyrën e asaj që vendoset në majë të Mus’hafit, se ato gjëra janë vendosur atje për ta mbrojtur atë, dhe Mus’hafi është një mjet për ta mbrojtur atë, ose sendi që vendoset sipër e Mus’hafit është diçka që zakonisht trajtohet me mosrespektim, pastaj padyshim që është e ndaluar, sepse në të dyja këto raste dhe në raste të ngjashme, është qartësisht mosrespektim ndaj Librit të Allahut, dhe kjo padyshim është haram.

Dhe Allahu e di më së miri.

islamqa.info

—————

[1] el-Fetaua el-Hadithijeh (f. 164)

[2] Shuab al-Iman (3/329)

[3] Sherh ‘Umdat al-Ahkam (35/17)

Burimi

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit