22 C
Pristina
Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Norma rreth mus'hafëve

A mund të lexojmë Kuran kur jemi shtrirë?

Pyetje:Cili është gjykimi për leximin e Kuranit nga Mus’hafi ndërsa je shtrirë në shtrat për një person që nuk vuan nga asnjë problem shëndetësor...

A lejohet të betohem “Pasha Kuranin”?

Rreth betimit “Pasha Kuranin” ka mospajtime te dijetarët. Fjala “Kuran” është Cilësi e Allahut. Betimi në cilësitë e Allahut lejohet. Ky është mendimi më...

A lejohet vendosja e librave të tjerë fetar mbi Mus’haf?

Pyetja: A lejohet vendosja e librave të tjerë fetar mbi Mus’haf? *** Përgjigjja:  Falënderimi i takon Allahut. Dijetarët janë pajtuar njëzëri se është e detyrueshme të mbrohet dhe respektohet...

A lejohet leximi i Kuranit shtrirë?

Leximi i Kuranit shtrirëLeximi i Kuranit duke qenë shtrirë është i lejuar, ashtu siç lejohet leximi i tij pa abdest. Argument për këtë kemi...

A e din cila është vlera e sures Fatiha?

Surja Fatiha është surja më e vlefshme në Kuran El Fatiha, është quajtur nga i Dërguari salAllahu alejhi ue selem “Nëna e Kuranit (baza e tij)” ngase...

Cilet janë vlerat e sures Mulk?

Ajo ndërmjetëson për të zotin e saj derisa i falen mëkatet Transmetohet nga Ebu Hurejra radijallahu anhu se Profeti salallahu alejhi ue selem ka thënë:Vërtetë...

Kur lexohet surja Mulk? – Pyetje dhe përgjigje nga feja islame

Përgjigja: Transmetohet nga Ebu Hurejra radijallahu anhu se Profeti salallahu alejhi ue selem ka thënë:Vërtetë në Kuran ka një sure me 30 ajete, e...

Çfarë është gjykimi i të varurit një (minatur) kopje të Kuranit rreth qafës?

Pyetje: ”Çfarë është gjykimi i të varurit një (minatur) kopje të Kuranit rreth qafës?” Përgjigje: ”Nuk lejohet të varet një kopje e Kuranit rreth qafës, as si...

A i lejohet burrit apo gruas të prekë Mus’hafin (Kuranin) pa abdes?

Përgjigje: Leximi i Kuranit pa abdes është i lejuar ngaqë nuk ka citate kuranore dhe as hadithe profetike që e ndalojnë këtë vepër (mos...

Cili është gjykimi për prekjen e Mus’hafit nga i krishteri, gjithashtu prekja e përkthimit të kuptimeve të Kur’anit fisnik?

Prekja e Mus’hafit (Kur’anit) nga i krishteri!Pyetja:Cili është gjykimi për prekjen e Mus’hafit nga i krishteri, gjithashtu prekja e përkthimit të kuptimeve të Kur’anit...

Të fundit