14.5 C
Pristina
Tuesday, April 16, 2024

A do ta shikojnë femrat Allahun në xhenet?

Më të lexuarat

Pyetje: Selam Alejkum Zysh ..In sha Allah jeni mirë… dua të pyes në lidhje me gruan në ahiret.
Kam dëgjuar ligjerat që meshkujt  do ta takojnë Allahun çdo xhuma pasi kanë marr pjesë në xhami  dhe ka prej atyre që do ta takojnë dy herë në ditë, në mengjes dhe ikindi (varet nga pozita e afërsisë në safe dhe qëndrim). Sa i përket gruas ajo do ta shoh Allahun vetëm një herë, në festë të bajramit… Ose disa dijetar thojnë do ta shohin nga pallatet e tyre… Ka ndonjë argument pse gruaja nuk do takohet me Allahun ashtu si burrat?

Falënderimi i takon Allahut.

Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij.
Ue alejkum selam!

Së pari: Besimi i saktë i Ehli suneh dhe xhema është se besimtarët do ta shohin Zotin e tyre me shikim te qartë duke u bazuar në argumente nga Kurani dhe suneti i saktë:
Allahu thotë në Kuran:

(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ)
“Atë ditë do të ketë fytyra të shkëlqyera (të gëzuara). Që Zotin e tyre e shikojnë.” [Sure Kijameh 22 – 23]
Gjithashtu ka thënë Allahu Subhanehu ue Teala:
(لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُون)َ.
“Atyre që bëjnë vepra të mira, u takon e mira (xhenneti) edhe më tepër (shikimi i All-llahut). Fytyrat e tyre nuk i mbulon pluhuri i zi as nënçmimi, ata janë banues të xhennetit, aty janë përgjithmonë.” (Junus – 26)
Dhe Profeti ﷺ ka thene:

(إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته”
“Ju do ta shikoni Zotin tuaj ashtu siç po e shikoni këtë (d.m.th. Hënën), duke mos pasur pengesë në shikimin e Tij.”

(Transmeton Buhariu 7436, Muslimi 6333)
Dhe këto argumentet që përmenden dhe të tjera të shumta perveç këtyre dëshmojnë që Allahun do ta shohin edhe burrat edhe gratë. Dhe kjo përfshin edhe gratë edhe burrat dhe është i përgjithshëm për të dyja gjinitë.

Dhe Allahu e di më së miri se si do ta shikojnë Atë besimtaret.

Së dyti: Prej mirësive të banoreve  te xhenetit është se do të mblidhen ditën e xhuma dhe do të kënaqen me shikimin e Allahut të Lartësuar (Allahu na furnizofttë ne dhe ju këtë mirësi!), ashtu siç ka ardhur në një hadith që e ka konsideruar shejh Albani (Allahu e mëshiroftë), hasen në librin e tij “Sahihut-tergijb”, (3761).

Ndërsa në hadithin e Enesit -radijallahu anhu- transmetohet se Profeti salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Në Xhennet ka një treg, te i cili vijnë për çdo të premte. Aty ka kodrinë me misk (parfum), të cilën një erë e veriut e merr duke ua vendosur fytyrës dhe rrobave të tyre. Kurse atyreve (grave) u shtohet bukuria dhe mirësia, e kthehen te familja e tyre më të mira dhe më të bukura, kurse familja e tyre u thotë: “Uallahi qenkeni bërë më të bukura dhe më të mira.” Edhe këta do tua kthejnë: “Edhe ju, Uallahi, qenkeni bërë më të bukura dhe më të mira”.

(Transmeton Muslimi 2833)
Shejhul- Islam Ibn Tejmijeh -Allahu e mëshiroftë- thotë në lidhje me këtë hadith:

“Lejohet që fjala (u shtohet) në këtë hadith të shpjegohet me “shikimi i Allahut” dhe do të jet kuptimi i hadithit që gratë e besimtarëve e shohin Allahun në xhenet duke qenë ky shikim shkak për shtimin e bukurisë dhe mirësisë së tyre. Nëse shkaku do të jetë: “Shikimi i Allahut” siç është spjeguar në hadithe të tjera”.
Ajo që është përmendur në pytje që gratë do ta shohin vetëm njëhere per bajram, është një thënie që ka nevojë për argument. E sakta është që gratë do ta shohin Allahun e Lartësuar dhe nuk është të qënurit e gruas grua që e ndalon shikimin e Allahut, ashtu siç të qenurit burrë nuk është kusht për shikimin e Allahut siç e përmendëm edhe më lart që Allahun do ta shohin të gjithë besimtaret, banore të xhenetit.

Së treti: Nuk përjashtohet fakti që banoret e xhennetit që do të shohin Zotin e tyre çdo të premte, të ketë disa prej tyre që ta shohin edhe në kohë të tjera, përveç së premtes, sepse banorët e xhenetit ndryshojnë në grada dhe në kënaqësitë që përjetojnë.

Por të dëshmuarit që ata do ta shohin çdo ditë (biles dy herë në ditë siç është përmendur në pyetje) duhet të jet me argument të saktë dhe nuk ka ndonjë argument që e vërteton një gjë të tillë.
Shejh Albani -Allahu e mëshiroftë, ka thënë pikërisht për këtë:

“Besimtarët do të shohin Zotin e tyre çdo të premte, ndërsa që ta shohin Atë në çdo orë dhe çdo moment, për këtë nuk kemi dije.”
Së fundi: Besimtarja përpiqet në këtë dynja që të bëjë shkaqet për të qenë prej banorëve të xhenetit dhe garon sa më shumë në vepra të mira, duke u bindur që prej mirësive më madhështore për banoret e xhenetit është shikimi i Allahut dhe Allahu nuk e thyen Premtimin e Tij.

Allahu na bëfttë ne dhe ju prej banorëve të xhennetit dhe na mundësofttë shikimin e Tij!

Përgjigje Adelina Kuçana

Burimi

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit