6.4 C
Pristina
Friday, April 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Hoxhë i vendit

Si ta di se a jam i sëmurë nga magjia?!

Pyetja: Si mund ta dimë se kemi magji dhe çfarë të bëjmë? Allahu ju shpërbleftë! Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi...

A lejohet të luhet loja me zar (kub)?

Pyetja: A lejohet të luash me zar nga 2 veta apo 4 vetëm për qejf, jo me para, a lejohet apo jo? Se është hadithi,...

A lejohet të thuhet: “Allahu ia lehtësoftë dënimin e varrit”, për një të vdekur…?

A lejohet të thuhet: “Allahu ia lehtësoftë dënimin e varrit”, për një të vdekur duke qenë se ai ka vdekur para disa vitesh? Nuk lejohet...

A lejohet mbajtja fshehtë e martesës?

Pyetje: A lejohet mbajtja fshehtë e martesës? Përgjigje: Jo nuk lejohet.– Profeti(alejhi selatu ueselam) ka thënë:“Publikojeni martesën!”E transmeton Imam Ahmedi dhe e saktëson Shejh Albani...

A duhet ta ndërroj udhën nëse shoh diçka të keqe?

Pyetje: Çfarë mund të na thoni në lidhje me disa njerëz, po edhe besimtarë muslimanë, ndërrojnë kahen e tyre, gjegjësisht ndërrojnë qëndrimin e tyre...

Abdesi mbi gjymtyrën e këputur

Pyetje: Dikush ka këputur këmbën dhe pyet rreth abdesit. A e kam detyrë larjen e kësaj gjymtyre gjatë abdesit?  Përgjigje: Në varësi të masës së dëmtuar dhe...

Si ka mbetur festa e dy Bajrameve?

Pyetja: A mund të na tregoni se si ka mbetur festa e dy Bajrameve? *** Përgjigjja: Festat në Islam janë të lidhura drejtpërdrejt me kryerjen e adhurimeve...

Festat në Islam, kuptimi dhe urtësia

Pyetja:  Me afrimin e fundvitit por edhe më gjerë, bëhemi shpesh dëshmitarë të qëndrimeve ndër disa muslimanë se nuk përbën problem që të festohen apo...

A bën të jepet sadakatul-fitri në institute fetare, bashkësi islame, apo organizata bamirëse, që pastaj ata ta shpërndajnë?

A bën të jepet sadakatul-fitri në institute fetare, bashkësi islame, apo organizata bamirëse, që pastaj ata ta shpërndajnë? Lejohet të jepet në organe kompetente dhe...

Ҫfarë dispozite në sheriat ka zekatulfitri dhe ku qëndron urtësia e zekatul-fitrit?

Ҫfarë dispozite në sheriat ka zekatulfitri? Zekatul-fitri është vaxhib për çdo mysliman sipas hadithit të Ibën Abasit radijAllahu anhuma i cili thotë: “Ia ka obliguar i dërguari...

Të fundit