34.1 C
Pristina
Wednesday, June 19, 2024

Vajtimi është i ndaluar në Islam!

Më të lexuarat

VAJTIMI

Pejgamberi alejhis selam, ka thënë:
“Nuk është nga ne ai që rreh faqet, gris rrobat dhe nxjerr vajtime pagane duke vajtuar të vdekurit”. Buhari, Muslim.

“Ai për të cilin vajtohet, do të dënohet në Ditën e Gjykimit për aq kohë sa është vajtuar për të”. Buhariu, Muslimi.

Ummu Atijjeh, emri i së cilës ishte Nusejbe ose Nesibe, Allahu qoftë i kënaqur me të, thotë:
“Kur i dhamë besatimin të Dërguarit të Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, ne iu besatuam atij që të mos vajtonim.”
Buhari, Muslim.

I Dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të! Vërtet, i Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, është distancuar nga gratë që vajtojnë, nga ato që rruajnë kokën dhe nga ato që grisin rrobat e tyre në zi për të vdekurit.” Buhariu, Muslimi.

Hoxhë Irfan Salihu

Burimi

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit