15.9 C
Pristina
Wednesday, May 29, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Kurani dhe shkencat e tij

A mund të lexojmë Kuran kur jemi shtrirë?

Pyetje:Cili është gjykimi për leximin e Kuranit nga Mus’hafi ndërsa je shtrirë në shtrat për një person që nuk vuan nga asnjë problem shëndetësor...

A lejohet të betohem “Pasha Kuranin”?

Rreth betimit “Pasha Kuranin” ka mospajtime te dijetarët. Fjala “Kuran” është Cilësi e Allahut. Betimi në cilësitë e Allahut lejohet. Ky është mendimi më...

Çfarë kërkohet gjatë hytbes nga xhemati?

Çfarë kërkohet gjatë hytbes? ♧Allahu i madhëruar thotë: 《Kur të lexohet Kurani, dëgjojeni atë me vëmendje dhe heshtni, se ndoshta do të mëshiroheni!》 Suretu El-Araf: 204. Muxhahidi, komentuesi...

A lejohet leximi i Kuranit shtrirë?

Leximi i Kuranit shtrirëLeximi i Kuranit duke qenë shtrirë është i lejuar, ashtu siç lejohet leximi i tij pa abdest. Argument për këtë kemi...

A e din cila është vlera e sures Fatiha?

Surja Fatiha është surja më e vlefshme në Kuran El Fatiha, është quajtur nga i Dërguari salAllahu alejhi ue selem “Nëna e Kuranit (baza e tij)” ngase...

Cilet janë vlerat e sures Mulk?

Ajo ndërmjetëson për të zotin e saj derisa i falen mëkatet Transmetohet nga Ebu Hurejra radijallahu anhu se Profeti salallahu alejhi ue selem ka thënë:Vërtetë...

A i lejohet burrit apo gruas të prekë Mus’hafin (Kuranin) pa abdes?

Përgjigje: Leximi i Kuranit pa abdes është i lejuar ngaqë nuk ka citate kuranore dhe as hadithe profetike që e ndalojnë këtë vepër (mos...

Çfarë duhet të bësh kur shikon ëndrra të frikshme?

Kur fle natën, gjithmonë shoh ëndrra të frikshme, mrekulli e gjëra të mbinatyrshme që ndodhin, të cilat gjithherë më shqetësojnë dhe më frikësojnë. Prandaj,...

Si ta kuptojmë këtë ajet: “O ju që besoni! Ruani veten dhe familjet tuaja nga zjarri.”

Falënderimet dhe Lavdërimet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e Allahut, mbi familjën e tij, shokët...

Çka është Kur’ani dhe çfarë përmban ai?

Kur’ani i Madhëruar është Libër i All-llahut dhe është shpallje e Tij të cilën ia ka zbritur robit të Tij, Muhamedit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem)...

Të fundit