34.1 C
Pristina
Wednesday, June 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Kurani dhe shkencat e tij

Çka është Kur’ani dhe çfarë përmban ai?

Kur’ani i Madhëruar është Libër i All-llahut dhe është shpallje e Tij të cilën ia ka zbritur robit të Tij, Muhamedit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem)...

Cili është mëkati më i madh në këtë jetë?

Pyetja: Cili është mëkati më i madh në këtë jetë? *** Përgjigjja: Mëkati më i madh në këtë jetë është shirku (bërja shok Allahut në adhurim, krijim etj)....

A lejohet të lexojmë Kuran vetëm me mendje, pa e shqiptuar me gojë?

A lejohet të lexojmë Kuran vetëm me mendje gjatë namazit, pa e shqiptuar me gojë? Leximi (i Kuranit dhe dhikrit) në namaz duhet të jetë...

Sexhdja me rastin e këndimit të Kuranit (Sexhde tilaveh)

Në Kuran gjenden disa ajete ku përmendet sexhdja në formë urdhërore ose në formë tjetër. Për atë që këndon ose dëgjon këndimin e Kuranit,...

A kam shpërblim nëse lexoj Kuran shqip meqë nuk di arabisht?

  Shpërblim ke pa dyshim edhe nëse e lexon shqip, nëse nuk di arabisht. Mirëpo, shpërblimi nuk është i njëjtë, sepse Pegamberi salAllahu alejhi ue...

Pse Allahu nuk i mbrojti librat e mëparshëm nga ndryshimi?

Si duhet me ju përgjigjë nëse një deshmitarë i jehoves thotë se pse nuk i mbrojti Zoti librat e tjerë si Tevratin, Zeburin dhe...

Cili është shembulli i hipokritëve që Allahu na sjell në Kuran?

Në suren El-Bekare sjell Allahu shembullin e hipokritëve duke i krahasuar ata me gjëra që njihen tek njerëzit, kështu Allahu dëshiron të na japë...

Çfarë kuptimi ka fjala e Allahut: “Të mirët janë për të mirat”?

Pyetja: Çfarë kuptimi ka fjala e Allahut: “Të mirët janë për të mirat”? *** Përgjigjja: Ai që është i mirë dhe martohet me një grua që nuk është...

Leximi i sures para elFatihas! – 3 pyetje

Leximi i sures para elFatihas! Ky pyetës ka edhe një pyetje tjetër, ku thotë: “Në qoftë se harron njeriu ta recitojë elFatihan dhe fillonë ta recitojë...

Nëse Kur’ani përputhet me shkencën bashkëkohore, çfarë ndodh nëse shkenca gabon?

Pyetje: Nëse Kur’ani përputhet me shkencën bashkëkohore, çfarë ndodh nëse shkenca gabon? A ndryshon atëherë edhe komenti juaj i Kur’anit? Përgjigje: Kjo është një pyetje...

Të fundit