6.8 C
Pristina
Saturday, April 20, 2024

Inflacioni dhe ndryshimet valutore

Më të lexuarat

 

Rezoluta nr.: 231 (2/24)

Lidhur me inflacionin dhe ndryshimet valutore

Këshilli i Akademisë Ndërkombëtare të Fikhut Islam i dalë nga Organizata e Bashkëpunimit Islam, në sesionin e tij të njëzet e katërt në Dubai, gjatë periudhës nga: 07-09 Rabi’ul-Evel 1441 hixhri, që korrespondon me: 04-06 nëntor 2019, pasi shqyrtoi studimet e dorëzuara në Akademi lidhur me çështjen e inflacionit dhe ndryshimit të vlerës së monedhës, pasi dëgjoi diskutimet që u zhvilluan rreth saj, vendosni sa vijon:

E para: Akademia në rezolutën e saj nr.: 42 (4/5) të nxjerrë në sesionin e pestë, për të cilën Akademia beson se aplikohet si në rastin e mungesës së inflacionit po kështu dhe në rastin e inflacionit të butë.

E dyta: Përsa i përket inflacionit të lartë, vlerësimi i tij bazohet në pëlqimin mes palëve, por në mungesë të pëlqimit të ndërsjellë, çështja i kthehet gjykatës ose arbitrazhit, në varësi të rrethanave.

E treta: Nëse inflacion i lartë ndodh pas marrjes së borxhit, nuk ka problem që kreditori dhe debitori të bien dakord që pagesën për kthimin e borxhit të bëhet sipas vlerës, ose ta ndajnë dëmin ndërmjet të dy palëve, në mënyrë miqësore, po ashtu lejohet miratimi i tij përmes gjykatës ose arbitrazhit, por nuk lejohet që për këtë të bien dakord gjatë kontraktimit.

E katërta: Këshilli konfirmon rekomandimin e tij për shtetet islame të përfshira në rezolutën nr. 115 (12/9).

Allahu e di më mirë!

Vendimet dhe rekomandimet e Akademisë Botërore të Fikhut Islam

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit