26.8 C
Pristina
Wednesday, July 24, 2024
- Advertisement -spot_img

RUBRIKA

Ekonomi Islame

Çka është një treg Islam?

Pak pas arritjes së tij në Medina, Profeti Muhamed a.s. ndërtojnë një xhami dhe një treg të ri në qytet. Sipas mendimit dhe urdhërit...

Ortakëria në tregti

Ortakëria në tregti (sheriketul-inan) është një gjë të cilën All-llahu ua ka bërë të lejuar muslimanëve me qëllim të përfitimit të përbashkët dhe të...

Buxheti Islam

Një pasqyrë nga koha e Muhamedit alejhi selam Do të ishte shumë e rëndësishme që të shikohet nga një perspektivë islame se cilat janë...

Koncepti islamik i menaxhmentit

Menaxhmenti është definuar si “kryerja e gjërave përmes të tjerëve” Duke ndjekur këtë koncept, menaxheri është kuptuar si personi i cili punon përmes tjerëve....

Sistemi i përsosur i zekatit “Adhurim dhe garanci shoqërore”

Në fillim të Islamit, zekati është përmendur në suret mekase, por duke patur për qëllim kontributin solidarizues, vullnetar, të papërcaktuar në kohë e sasi....

Procesi i lidershipit në Islam

Lidershipi në islam është një besim. Shpesh, merr formën e një kontakte të hapur ose betimit midis një lideri dhe ndjekësve të tij që...

Çelësat e strategjisë ekonomike sipas Kur’anit

All-llahu i Madërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë: “Karuni ishte nga populli i Musait dhe ai e shtypte atë popull ngase Ne i...

Urtësia e ndalimit te kamatës

Fillimisht të përmendim se të gjitha imperativet dhe ndalesat e Allahut xh.sh. ngërthejnë urtësi të shumta, të cilat disa herë detektohen nga njerëzit e...

Të fundit