18.2 C
Pristina
Tuesday, June 18, 2024
- Advertisement -spot_img

RUBRIKA

Ekonomi Islame

Durimin e mësova nga një fëmijë i vogël!

Fudejl bin Ijad (Allahu e mëshiroftë) thotë: Durimin e mësova nga një fëmijë i vogël! ▪️Një ditë shkova në xhami dhe pashë një grua...

NIVELET E LIDERSHIPIT – Prof. Dr. Hfz. Hajredin HOXHA

  Njerëzit dallojnë mes vete sipas dijes, pasurisë, mendimit, pozitës, profesionit, fuqisë fizike, etj. Sekreti i këtij dallimi fshihet në këtë urtësi: të qenit i...

KOMPONENTËT E LIDERSHIPIT – Prof. Dr. Hfz. Hajredin HOXHA

  Si çdo shkencë apo art që ka detajet dhe komponentët përbërës ku mbështet, edhe lidershipi ka veçoritë themelore prej të cilëve formohet dhe vepron....

LIDERSHIPI VIZIONAR DHE KARIZMATIK – Prof. Dr. Hfz. Hajredin HOXHA

  Lidershipi vizionar Ky lloj lidershipi shquhet për aftësinë për të mbjellë dhe përçuar vizionin e vërtetë dhe të drejtë të së ardhmes së organizatës, e...

LIDERSHIPI TRANSAKSIONAL DHE TRANSFORMUES – Prof. Dr. Hfz. Hajredin HOXHA

  Ky lloj lidershipi është i ndërtuar mbi raportet materiale ndërmjet menaxherit dhe punëtorëve, respektivisht shpërblimeve për suksese dhe ndëshkimeve për dështim apo mos kryerje...

QASJA MODERNE E LIDERSHIPIT – Prof. Dr. Hfz. Hajredin HOXHA

  Teoria e Robert Hausit (Robert House): shtegu – qëllim Autor i kësaj teorie është hulumtuesi Robert House . Teoria pjesërisht mbështetet në idenë e parashikimit dhe...

Teoria e kontigjences në lidership — Fiedler contingency theory – Prof. Dr.Hfz. Hajredin Hoxha

Kjo qasje është e një rëndësie të veçantë pasi që fokusohet tek mënyra se si lideri sillet me popullin / vartësit / nëpunësit dhe...

Qasja e lidershipit e mbështetur në tipare (the traits approach) – Prof. Dr.Hfz. Hajredin Hoxha

Si karakteristika më të theksuara të teorisë së tipareve për shpjegimin e zhvillimit të lidershipit, një studiues i shquar i kohës sonë ka përmendur personalitetin...

QASJA SITUACIONALE E LIDERSHIPIT – Prof. Dr.Hfz. Hajredin Hoxha

Kjo është qasja apo teoria e tretë në botën e lidershipit. Sipas saj, lidershipi nuk ka të bëjë me tiparet apo sjelljet që duhet...

Teoritë e lidershipit modern – Prof. Dr. Hfz. Hajredin HOXHA

  Teoritë dhe qasjet mbi esencën e lidershipit dhe komponentët përbërës të tij, janë të shumta dhe të ndryshme. Këtë e dëshmojnë shkrimet që kanë...

Të fundit