22 C
Pristina
Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Spikasim

Cilësitë e davetxhiut (thirrësit në Islam) të suksesshëm

Pyetje: Shejh, si e shihni ju një davetxhi të sukseshëm, çfarë cilësi duhet të posedojë, që të ketë thirrje të sukseshme? Përgjigje: -Davetxhiu i suksesshëm është...

Cila është etika e udhëtimit?

Pyetje: Ne si njerëz nuk mundemi t’i shmangemi udhëtimit e ndonjëherë është i shkurtër e herën tjetër i gjatë. Çfarë etike ka përmendur Feja...

Qëllimi i mirë – Ekonomia Islame

Me të vërtetë qëllimi i mirë është një portë e madhe nga portat e mirësisë, pavarësisht e veprove atë apo jo. Njëherit qëllimi i...

Cili është shkaku i zbehjes së vendosmërisë ndaj veprave?

Vendosmëria e zbehët kundrejt veprave vullnetare: Pyetja: Cili është shkaku i zbehjes së vendosmërisë ndaj veprave? Cila është rruga për freskimin e saj? Unë e...

Cilët janë themelet e Akides (besimit) dhe gjërave të tjera tek Ehli Sunneh uel Xhema ‘a (pasuesit e sunnetit)?

Cilët janë themelet e Akides (besimit) dhe gjërave të tjera tek Ehli Sunneh uel Xhema ‘a (pasuesit e sunnetit)? Përgjigje: Tek Ehli Sunneti, burimi i...

Pranimi i dhuratave në vendin e punës

Pyetje: Ndoshta nuk është mënyra e duhur, por dua t’ju bëj disa pyetje. Unë punoj si mjek në një klinikë të mjekësisë familjare në periferi...

Dhënia e selamit duke thënë Es-selamu alejkum ue rahmatullahi ue berekatuhu ue magfiratuhu

Pyetje nr 1: A është e lejueshme për ti dhënë selam një muslimani duke thënë: “Es-selamu alejkum ue rahmatullahi ue berekatuhu ue magfiratuhu (Paqja,...

A E DINI SE OTHMAN IBN AFANI (ALLAHU QOFTË I KËNAQUR ME TË) E KA NJË XHIROLLOGARI NË NJË NGA BANKAT SAUDITE?

 Pas Hixhretit (shpërnguljes), kur numri i muslimanëve në Medine ishte rritur, ishte e nevojshme të zgjidhej problemi me ujë. Njëri prej pusëve më...

Ruhuni nga zjarri duke dhenë lëmoshë qoftë një gjysëm hurme – Hadith

Nga Adi ibn Hatim-Allahu qoftë i kënaqur prej tij! Transmetohet se  i Dërguari i Allahut-alejhi salatu ue selam e kujtoi një dite zjarrin e...

Ruajtja e grurit brenda kallirit të tij – Disa fakte shkencore

Zoti i Plotfuqishëm thotë në Kuran: “Dikush tha: Jusuf, o njeri i drejtë, na e shpjego ëndrrën që flet për shtatë lopë të majme,...

Të fundit