26.8 C
Pristina
Wednesday, July 24, 2024

Si të mbrohemi nga Hasedi?

Më të lexuarat

Si të mbrohemi nga Hasedi?

Duke parë në Kuran dhe fjalët profetike gjejmë disa gjëra me të cilat mund të mbrohemi nga hasedi:

1- Kujtimi dhe përmendja e porosive të Allahut dhe profetit të tij në lidhje me hasedin dhe dëmin e tij si fjala e Allahut:

“Mos shpresoni atë të cilën Allahu ka dalluar disa prej jush ndaj të tjerëve” sure El-Bekara: 32.

Ibn Abasi -radiallahu anhu- në lidhje me këtë ajet thoshte: të mos shpresojë njeriu duke thënë: ah sikur të ishte e imja pasuria e filanit dhe familja e tij sepse Allahu ka ndaluar për këtë gjë por secili ti lutet Allahut për të mira.

Apo fjala e profetit -alejhi selam-:

“Kini kujdes paragjykimin sepse ai është fjala më e gënjeshtërt! Mos gjurmoni, mos gërmoni, mos mashtroni, mos kini hased, mos urreni, mos i ktheni shpinën nga njëri-tjetrit por jini vëllezër për hir të Allahut” e transmeton Buharu dhe Muslimi.

Apo fjala e profetit -alejhi selam-:

“Njerëzit do vazhdojnë të jenë mirë përderisa nuk kanë hased njëri-tjetrin” e transmeton Taberani dhe e saktëson sheikh Albani.

2- Ti kërkosh mbrojtje Allahut nga e keqja e hasedxhive siç na ka mësuar Allahu i madhëruar në suren El-Felek.

3- Rukja nga syri sepse hasedi ndikon në prekjen e syrit siç i ka bërë Xhibrili -alejhi selam- profetit -alejhi selam- duke i thënë: “Me emrin e Allahut të bëj rukje që të mbrojë nga çdo gjë që të mundon dhe nga e keqja e çdo shpirt apo syri me hased” e transmeton Muslimi.

4- Mos e përmend punën para se ta bësh se ndoshta hasedi i të tjerëve nuk të le ta bësh siç thotë profeti -alejhi selam-:

“Ndihmohuni në realizimin e kryerjes së nevojave me fshehtësi sepse çdo kush që ka një mirësi të tjerët e kanë zili” e transmeton Ukajli, Taberani etj dhe e saktëson sheikh Albani.

5- Mbështetu te Allahut dhe vazhdoje punën dhe mos e le atë për shkak të hasedxhive sepse hasedxhiu nuk kënaqet asnjëherë derisa ta lësh punën.

Armiqësia e çdokujt

në dashuri mund të kthehet,

përveç armiqësisë së atij

që nga hasedi shtyhet.

Ndoshta këtu vlen të përmendet edhe fjala e Allahut të madhëruar kur i thotë profetit të tij tju thotë munafikëve të cilët gati sa nuk hanin duart e tyre nga urrejtja për besimtarët:

“Vdisni në mllefin tuaj se Allahu e di mirë çfarë mbajnë kraharorët” sure Ali Imran: 119.

Dr. Abdullah Nabolli

Burimi

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit