19.1 C
Pristina
Wednesday, May 22, 2024

Ky është besimi jonë në raporte sahabët?!

Më të lexuarat

Përmbledhje e besimit tonë në raport me sahabët:

1. Ne i duam ata.

2. Nuk e teprojmë në dashuri ndaj asnjërit prej tyre.

3. Për hir të Allahut të Lartmadhëruar i urrejmë ata që i urrejnë sahabët.

4. Sipas besimit tonë, ata janë njerëz të drejtë dhe besnikë, drejtësinë dhe besnikërinë e të cilëve nuk kemi çka ta verifikojmë.

5. Besimi në virtytet e tyre të përmendura (në tekstet fetare) në mënyrë të përgjithshme dhe në mënyrë të hollësishme, si dhe adhurimi Allahut të Lartësuar duke i shpërndarë këto virtyte në mbarë umetin (muslimanët).

6. Besimi i patundur dhe i palëkundur se ata janë gjenerata më e mirë e këtij umeti; nuk kishte dhe nuk do të ketë të tillë.

Shejh Velid Seidani, “Ihkamul kelam ala lamijjeti shejhilislam”, f. 52

Përktheu: Hoxhë Burim Koçinaj

Burimi

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit