22 C
Pristina
Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Besimi: të ndryshme

Përgjigje për ata që thonë se Allahu është në çdo vend?

PYETJA: I nderuari hoxhë! Në një radiostacion është emetuar një bisedë ndërmjet babait dhe djalit, me ç’rast djali e pyet babain: “Ku është Allahu xh.sh.?”...

Kushtet e ngrënies nga thertorët e hebrenjëve dhe të krishterëve?

Pyetja: Unë e di që përmendja “Në emër të Allahut” gjatë therjes së kafshëve që u hahet mishi është e detyruar dhe se nuk...

Cila vepër mund të konsiderohet përngjasim me jobesimtarët?

Pyetje: I nderuari Hoxhë! Si mund ta dimë se cila vepër është përngjasim me jobesimtarët? Përgjigje: Përngjasimi me jobesimtarët mund të vërehet në pamjen e jashtme, në...

Çfarë është gjykimi i të varurit një (minatur) kopje të Kuranit rreth qafës?

Pyetje: ”Çfarë është gjykimi i të varurit një (minatur) kopje të Kuranit rreth qafës?” Përgjigje: ”Nuk lejohet të varet një kopje e Kuranit rreth qafës, as si...

Çfarë është gjykimi për atë i cili nuk beson se ka mësysh dhe magji?

Pyetje: Çfarë mendoni për atë i cili thotë se unë nuk besoj se ka magji dhe mësysh? Përgjigje: Personi i tillë është përgënjeshtrues i argumenteve...

Fjalët ‘sikur të’, ‘po të’, ‘vetëm të kisha’ a lejohen?

Pyetja: Kam dëgjuar një njeri duke thënë: “Nëse do të kishit vepruar ashtu nuk do të kishte ndodhur me ju ajo gjë.” Një tjetër...

Çfarë ndodhi me fletushkat e Ibrahimit dhe Zaburin e Davudit (paqja e Allahut qoftë mbi ta)?

Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Allahu, qoftë i lartësuar, i zbriti fletushka Ibrahimit (alejhi selam), ashtu siç tha: “Në të vërtetë, kjo është në...

A lejohet që muslimani të betohet në diçka tjetër përpos Allahut?

Pyetje: A lejohet që muslimani të betohet në diçka tjetër përpos Allahut? Përgjigje: Betimi jo në Allahun,- xhele veala!,- është njësoj sikur të thuash: pasha ty,...

Si mund ta di personi se i është pranuar vepra?

Pyetje: Shejkh i nderuar, cilat janë shenjat se një vepër është pranuar nga Allahu? Dhe a mund ta ndjejë një person këtë pranim, a...

Çfarë domethënie ka shprehja jonë: “Allahu është një”?

  Domethënien e kësaj shprehjeje e ka shpjeguar vet Allahu i madhëruar kur i ka kërkuar Muhamedit -alejhi selam- tu thotë njerëzve: “Thuaj: Ai Allahu është...

Të fundit