20.4 C
Pristina
Thursday, June 20, 2024

FORMA E DUAS DHE SHKAQET E PRANIMIT TË SAJ

Më të lexuarat

1. Të jetë e sinqertë për Allahun.

2. Të fillosh me falënderim ndaj Allahut dhe lavdërim ndaj Tij, pastaj duke dërguar salavate mbi Pejgamberin (sal-lallahu alejhi ue sel-lem) si dhe të përfundosh me këtë.

3. Kërkimi dhe besimi i palëkundur në pranimin e tyre.

4. Insistimi në lutje dhe mosnxitimi.

5. Prezenca e zemrës në lutje.

6. Lutja të bëhet kur je në begati dhe vështirësi.

7. Ta lutësh vetëm Allahun Një.

8. Të mos lutet kundër për familjen, pasurinë, fëmijët dhe veten e tij.

9. Ulja e zërit gjatë lutjes ndërmjet uljes së zërit dhe shprehjes me zë.

10. Pranimi i gabimit dhe kërkimi i faljes për atë, pranimi dhe dëshmia e të mirave dhe falënderimi i Allahut për to.

11. Mos ta teprojë në lutje duke thurur ritëm poezie.

12. Këmbëngulja, përulësia dhe strehimi.

13. Tu kërkojë falje atyre që u ka bërë zullum (padrejtësi), duke ia bashkëngjitur asaj pendimin.

14. Lutja të bëhet nga tri herë.

15. Drejtimi nga Kibla.

16. Ngritja e duarve gjatë duasë.

17. Marrja abdes para duasë po që se i lehtësohet një gjë e tillë.

18. Të mos e teprojë në dua.

19. Lutësi të fillojë të lutet për vete, para se të lutet për të tjerët në qoftë se lutet për dikë tjetër.[1]

20. Ta lusë Allahun nëpërmjet emrave të Tij të bukur dhe cilësive të Tij të larta, ose nëpërmjet ndonjë vepre të mirë që e ka bërë, apo nëpërmjet duasë së ndonjë personi të mirë që është gjallë dhe prezent tek ai.

21. Ushqimi, pirja dhe veshja e tij të jenë hallall.

22. Të mos lutet për të bërë mëkat, apo për t’i ndërprerë lidhjet farefisnore.

23. Të urdhërojë për të mirë dhe të ndalojë nga e keqja.

24. Të largohet nga të gjitha mëkatet.

[1] Përcillet në hadithe të sakta se i Dërguari i Allahut salallahu alejhi ue selem kur është lutur ka filluar me vetveten e tij në fillim, njashtu përcillet se ai në disa raste nuk ka filluar me veten e tij siç është rasti kur bëri dua për Enesin, Ibën Abasin, Umu Ismailin e të tjerë. Për më shumë shih në: sherh sahihul Muslim të Neveviut 15/144, tuhfetul ahfedhi sherh sahihu Tirmidhij 9/328, Buhariu meal fet-h 1/218.

BURIMI: https://www.albislam.com/ PËRGATITI: NEXHAT CEKA

The post FORMA E DUAS DHE SHKAQET E PRANIMIT TË SAJ appeared first on Pyetje dhe përgjigje nga feja islame.

Burimi

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit