6.4 C
Pristina
Friday, April 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Fikhu i adhurimeve

A është shirk çdo therje që nuk bëhet për hir të Allahut?

Pyetja: A është shirk çdo therje që nuk bëhet për hir të Allahut? *** Përgjigjja: Therje do të thotë vrasje nëpërmjet derdhjes së gjakut në mënyrë të caktuar,...

Cilat janë shenjat për një agjërim të pranuar?

Cilat janë shenjat për një agjërim të pranuar? Muslimanët dalin nga muaji Ramazan duke shpresuar se Allahu ua ka pranuar agjërimin, namazin e natës dhe...

Cila është mënyra më e mirë për të agjëruar gjashtë ditët e Sheualit

Pyetje: Cila është mënyra më e mirë për të agjëruar 6 ditët e Sheualit? Përgjigje: Mënyra më e mirë është që ato të agjërohen menjëherë...

Përmbledhje e dispozitave të agjërimit të gjashtë ditëve të Shevalit

Përmbledhje e dispozitave të agjërimit të gjatë ditëve të Shevalit– Lejohet agjërimi i gjashtë ditëve të Shevalit para kompensimit (të ditëve të humbura të...

Kujt Allahu ua pranon veprat(mundin)?

Allahu ua pranon mundin vetëm të devotshmëve. ▪️Kjo shprehje është thënë nga një prej bijve të Ademit -alejhi selam- kur u pranua mundi i tij...

Dhënia zekatul-fitr më shumë sesa duhet – Feuzan

Pyetje: Cili është gjykimi për të dhënë me dashje më shumë se 1 sa’a për zekatul-fitr dhe të konsiderojmë këtë shtesë si bamirësi? Përgjigje: Nuk...

A bën të jepet sadakatul-fitri në institute fetare, bashkësi islame, apo organizata bamirëse, që pastaj ata ta shpërndajnë?

A bën të jepet sadakatul-fitri në institute fetare, bashkësi islame, apo organizata bamirëse, që pastaj ata ta shpërndajnë? Lejohet të jepet në organe kompetente dhe...

Ҫfarë dispozite në sheriat ka zekatulfitri dhe ku qëndron urtësia e zekatul-fitrit?

Ҫfarë dispozite në sheriat ka zekatulfitri? Zekatul-fitri është vaxhib për çdo mysliman sipas hadithit të Ibën Abasit radijAllahu anhuma i cili thotë: “Ia ka obliguar i dërguari...

A pranohet agjërimi nëse nuk e japim zekati fitrin në ushqime?

  بسم الله الرحمن الرحيم Pyetje: A pranohet agjërimi nëse nuk e japim zekati fitrin në ushqime? Përgjigje: Shumica e shkollave juridike (medh’hebeve) dhe dijetarëve të ndryshëm...

Koha kur jepet Sadaka-Fitrit? – Pyetje dhe përgjigje nga feja islame

Koha e Sadaka-Fitrit Pyetje:  A mund të jepen fitrat në mes të Ramazanit? Përgjigje: Sadekatul-fitri, apo siç njihet ndryshe tek ne “fitrat” jepet për të shprehur falënderim...

Të fundit