21.4 C
Pristina
Wednesday, September 27, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

Fikhu i adhurimeve

Nëse imami këndon me zë (apo një pjesë) në namazin e drekës pastaj ndalet, a të bëj sehwi sexhde në fund?

Jo, nuk ka nevojë të bësh sehwi sexhde ngase leximi me zë ose pa zë në namaz është sunet. Nëse personi vepron të...

A i lejohet gruas të këndojë Kuran për burrin e saj të vdekur, apo të falë namaz për të?

Ajo që lejohet është bërja lutje për të. As nuk lejohet leximi i Kuranit që sevapi t’i shkojë të vdekurit, e as nuk lejohet...

ME CILËN DORË E BËJMË DHIKRIN?

ME CILËN DORË E BËJMË DHIKRIN? Imam Albani, Allahu i Madhëruar e mëshiroftë, ka thënë: “Kush e bën dhikrin me dorën e majtë ka kundërshtuar (Sunnetin),...

Kur duhet fshehur veprat apo shfaqur ato?

Pyetja: Nëse njeriu e falë namazin e natës në shtëpinë e tij, ndërsa përreth tij ka anëtarët e familjes, a llogaritet ky lloj i...

CILA ËSHTË VLERA E LEXIMIT TË SURES EL-IKHLAS (Kulhuvallahu)?

Pejgamberi ﷺ ka thënë: ”Kush e lexon Kulhuvallahun 10 herë gjatë ditës, Allahu do ia ndërtoj një pallat në xhenet.” Kjo është një dhunti...

Nuk jam musliman por dua të falë namazin

Pyetje: A mundet jomuslimani të falë namaz? Përgjigje: Nëse vërtet dëshiron të marrësh pjesë në faljen e namazit, duhet të besosh në Allahun. Namazi do...

Dhënia e selamit duke thënë Es-selamu alejkum ue rahmatullahi ue berekatuhu ue magfiratuhu

Pyetje nr 1: A është e lejueshme për ti dhënë selam një muslimani duke thënë: “Es-selamu alejkum ue rahmatullahi ue berekatuhu ue magfiratuhu (Paqja,...

Cilat janë kushtet që gruaja të udhëheq gratë e tjera në namaz?

Pyetje: ”Cilat janë kushtet që gruaja të udhëheq gratë e tjera në namaz?” Përgjigje: ”Nëse ajo di të lexojë më së miri nga to Kuran,...

Zgjatja e sexhdes së fundit, për shkak të lutjeve

Pyetja: A është sunet, zgjatja e sexhdes së fundit në namaz, për shkak të lutjeve (duave) në sexhde? Ashtu siç e bëjnë shumë imamë. *** Përgjigjja:  Falënderimi i...

Ai bëri umre duke besuar se umreja është sunet, pastaj e kuptoi se mendimi se është obligim është pikëpamje e saktë. A duhet ta...

Pyetja: Ju keni përmendur dallimin e mendimeve të dijetarëve në lidhje me umren dhe nëse ajo është e detyrueshme. Nëse thuhet se është obligim, atëherë...

Latest news