14.1 C
Pristina
Tuesday, May 28, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Lutjet (Duatë)

CILI ËSHTË DHIKRI PËR TË NA RUAJTUR ALLAHU PREJ DEXHALIT?

Pejgamberi ﷺ thotë: “Kushdo që mëson përmendsh dhjetë ajete nga fillimi i sures Kehf, Allahu ka për ta ruajtur prej Dexhalit”. Gjithashtu, t’i lutesh...

Si bëhet duaja për mbrojtjen e fëmijëve?

Pyetje: ”Lidhur me duan për fëmijët: أَعُوذُ بِكَلِماَتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ هَامَّةٍ وَ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ “E’udhu bi kelimatil-lahit-tammeh min kul-li shejtanin ue hammeh, ue min kul-li ‘ajnin ue lammeh.” “Lus Allahun që t’ju mbrojë me...

Lutja kundër pikëllimit dhe borxheve

“I dërguari i Allahut ﷺ një ditë hyri në xhami, aty e pa të ulur Ebu Umamen dhe e pyeti: ”O Ebu Umameh po qëndron...

A të lutem apo të lexojë Kuran mes ezanit dhe ikametit?

Pyetje: Shejkh i nderuar, Allahu të dhëntë sukses! A është e vërtetë që lutja dhe kërkimi i faljes mes ezanit dhe ikametit janë vepër më...

LUTJA PËR SHLYERJEN E GJYNAHEVE, KUR MBARON TAKIMI A KUVENDI

GJATË KUVENDIT Ibn Umeri t tregon se, gjatë një kuvendi të vetëm, njerëzit i numëronin Profetit ﷺ të thoshte njëqind herë para se të çohej: رَبِّ...

Çka duhet të themi kur bëhemi nervozë?

  KUR NEVRIKOSEMI أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. E’ũdhu bil-lãhi minesh-shejṭãnirr-rraxhĩm. (I lutem Allahut të më ruaj nga shejtani i mallkuar). Seid el Kahtani – MBUROJA E MUSLIMANIT –...

DHIKRI KUR SHOHIM NJË PERSON TË SPROVUAR ME SËMUNDJE, TË METË FIZIKE A MENDORE, GJYMTIM OSE GJYNAH

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا. Elḥamdu lil-lãhil-ledhĩ ‘ãfãnĩ mim-meb’telãke bihi, we faḍḍalenĩ ‘alã kethĩrin mim-men ḣaleḳa tefḍĩlã. (Lavdia...

A është gjynah të shkoj në tyrbe për t’u lutur?

Pyetja: A mund apo a është gjynah të shkoj në tyrbe të lutem? Nëse mund të shkoj, cila është dita e preferuar për të shkuar? *** Përgjigjja: Falënderimet...

Kur lexohet surja Mulk? – Pyetje dhe përgjigje nga feja islame

Përgjigja: Transmetohet nga Ebu Hurejra radijallahu anhu se Profeti salallahu alejhi ue selem ka thënë:Vërtetë në Kuran ka një sure me 30 ajete, e...

Lutja për të saportuarin dhe lutja para se të kryhen marrëdhënie intime

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ. Bãrakall-llãhu leke we bãrake ‘alejke we xheme’a bejnekumã fĩ ḣajr! (Allahu të begatoftë me këtë grua, të...

Të fundit