13.8 C
Pristina
Sunday, February 25, 2024
- Advertisement -spot_img

RUBRIKA

ESE

NIVELET E LIDERSHIPIT – Prof. Dr. Hfz. Hajredin HOXHA

  Njerëzit dallojnë mes vete sipas dijes, pasurisë, mendimit, pozitës, profesionit, fuqisë fizike, etj. Sekreti i këtij dallimi fshihet në këtë urtësi: të qenit i...

LIDERSHIPI VIZIONAR DHE KARIZMATIK – Prof. Dr. Hfz. Hajredin HOXHA

  Lidershipi vizionar Ky lloj lidershipi shquhet për aftësinë për të mbjellë dhe përçuar vizionin e vërtetë dhe të drejtë të së ardhmes së organizatës, e...

QASJA MODERNE E LIDERSHIPIT – Prof. Dr. Hfz. Hajredin HOXHA

  Teoria e Robert Hausit (Robert House): shtegu – qëllim Autor i kësaj teorie është hulumtuesi Robert House . Teoria pjesërisht mbështetet në idenë e parashikimit dhe...

Teoria e kontigjences në lidership — Fiedler contingency theory – Prof. Dr.Hfz. Hajredin Hoxha

Kjo qasje është e një rëndësie të veçantë pasi që fokusohet tek mënyra se si lideri sillet me popullin / vartësit / nëpunësit dhe...

Qasja e lidershipit e mbështetur në tipare (the traits approach) – Prof. Dr.Hfz. Hajredin Hoxha

Si karakteristika më të theksuara të teorisë së tipareve për shpjegimin e zhvillimit të lidershipit, një studiues i shquar i kohës sonë ka përmendur personalitetin...

QASJA SITUACIONALE E LIDERSHIPIT – Prof. Dr.Hfz. Hajredin Hoxha

Kjo është qasja apo teoria e tretë në botën e lidershipit. Sipas saj, lidershipi nuk ka të bëjë me tiparet apo sjelljet që duhet...

Teoritë e lidershipit modern – Prof. Dr. Hfz. Hajredin HOXHA

  Teoritë dhe qasjet mbi esencën e lidershipit dhe komponentët përbërës të tij, janë të shumta dhe të ndryshme. Këtë e dëshmojnë shkrimet që kanë...

Modele të suksesshme dhe të dështuara të lidershipit sipas Kur’anit – Prof. Dr.Hfz. Hajredin Hoxha

  Historia njerëzore është përplot shembuj dhe modele lidershipi të suksesshëm dhe të dështuar, dhe këtë jo vetëm në një fushë të caktuar. Evidentimi i...

Çlirimi nga e zakonshmja – Dr. Selman Aude

Nga: Dr Selman Aude Çlirimi nga e zakonshmja / Selman Aude Guri, nuk e mëson dot ngjitjen, edhe sikur ta hedhësh sipër një mijë herë, ashtu...

Anglezi i parë drej Mekes

Nga: Abdul Hakim Murad Anglezi i parë drej Mekes Historia nuk e ka shënuar emrin e myslimanit të parë britanik që ka kryer ritin e Haxhit....

Të fundit